مجاهدین خلق

میشل ژولی به شما تهمت زده، علیه او اقامه دعوی کنید!

خطاب به مریم رجوی:

نامه ای منتسب به " میشل ژولی دبیرکل فرانس لیبرته بنیاد دانیل میتران به مریم رجوی" دروبسایت رسمی فرقه مجاهدین خلق درج شده که طی آن، آقای میشل ژولی، خانم رجوی وگروه منسوبه اش را به القابی منتسب کرده که از مصادیق بارز نشر اکاذیب، ایراد اتهام وتهمت زنی آشکار بشمار میرود ومعلوم نیست که چرا این وبسایت اقدام به نشر این اکاذیب کرده واتهامات وارده را پذیرفته است!
دراین نامه ی مملو ازسراسر دروغگویی واتهام زنی، ازجمله آمده است:
" مقاومت شما، از این بابت، فقط سیاسی نیست، بلکه ندا دهنده این پیام است که تکامل نوع بشر نمی تواند توسط هر کسی هدایت شود… آینده یی که حاکمان بخواهند یک نوع کلیشه یی از فرهنگ و اخلاق را به همه جهان تحمیل کنند، محکوم به شکست است… مقاومت در برابر چنین قدرتها و چنین اعتقاداتی، خود، حفاظت از بشریت است… ".
تو گویی درزمانی که صحبت ازخرد جمعی است، یک نفر قرار است که نوع بشر را به تکامل برساند و سیر تاریخ و کنش و واکنش عوامل متعدد اجتماعی نقشی دراین تکامل ندارد وبه تعریف جناب میشل، باید کسانی مانند رجوی ها وبه کمک ساکنین مفلوک کمپ اشرف سابق بیآیند واین تکامل بشری را به سر منزل مقصود برسانند ونتیجه اینکه تمام دستآوردهای علوم جامعه شناسی و…  که شرایط تکامل را به مقدار وسیعی کشف وتئوریزه نموده اند، نادیده بگیرد!
خنده دارتر اینکه تلاش شده رفتار خانم رجوی خارج از"کلیشه ای" بودن توصیف شود که دروغ بسیار بزرگی است!!
اقای  فرانسوی، مگر گروه تحت رهبری رجوی نمونه ی بارز رفتار بشدت " کلیشه ای" نیست وچرا به آنها تهمت  بزرگ  وناچسب " بی کلیشه بودن" میزنید؟؟
این مدیر فرانسوی درجای دیگر گفته است:
" من سخنان شما را در مورد کرامت نوع بشر بسیار ستوده ام، چرا که به نظرم فراتر از ارزشهای جمهوریخواهانه، مناسب ترین ارزش برای نزدیکتر کردن خلقها، فرهنگها و مذاهب و برانگیزاننده کرامت و حرمت انسانی و قدرشناسی و سرمشق بودن است".
معنی و مفهوم عبارت عجیب وغریب فوق که ازقلم این آقا تراوش کرده بدین معناست که خانم رجوی، سیستمی را کشف کرده که بالاتر ازجمهوریت عمل میکند و راه و رسم بهتری برای نزدیکی خلق ها و… ارائه میکند.
البته ما ایرانی ها از نظرات بالفعل شده خانم رجوی و شرکا اطلاع داریم  وآن عبارت از نفی هر خصوصیت شخصی وفطری تمامی افراد جهان ویا لااقل مسلمانان دربرابر یک رهبر مستبد، خودشیفته، مقتدر وغیر پاسخگو بنام مسعود رجوی است والبته نتایج نامبارک آنرا به عینه مشاهده کرده ایم وسئوال ما ازاین فرانسوی این است که آیا شما یک دیکتاتوری تمام عیار را برهرنوع جمهوری ترجیح میدهید وآیا تبلیغ مستتر فاشیسم طبق قوانین اروپا فارغ از مجازات است؟ ویا اینکه خواب نما شده وچرندیاتی را درمعرفی فرقه معروف رجوی سرهم بافته اید  ونهایتا ومهمتر اینکه آیا بحران اقتصادی اینقدر شما را درتنگنا قرار داده که بعنوان یک فرانسوی ایکه مردم این کشور به رنسانس خود افتخار میکنند، مجبور به قلم فرسایی این ترهات شده اید تا چیزی از خوان یغمای رجوی بدست آورید؟
امیدوارم که توضیحات مختصر بالا برخانم رجوی روشن سازد که این شهروند فرانسوی القاب وصفاتی را که به او، همکاران ورهبر معنوی اش مسعود، میچسباند، افترائی بیش نیست وایشان میتوانند درهر دادگاه اروپائی علیه آقای میشل شکایت کرده وکلی خسارت دریافت نمایند!
صابر

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا