همگام با شهروندان عزیز در جشن و سرور و شادی چهارشنبه سوری

بقرار اطلاع از شیپورهای هوچی گر دشمنان انقلاب و مردمان ایران زمین خاصه فرقه بدنام رجوی که در پی دستیابی به قدرت خیالی، مرزی ازخیانت و جنایت و آویختن به دشمن خارجی در وطن فروشی نبوده که درنوردیده باشند ؛ قراربوده که امرسراب گونه سرنگونی بواسطه کانونهای شورشی کذایی درعصرچهارشنبه سوری محقق شود وعنقریب مریم قجرومسعود رجوی مفقودالاثربه پایتخت جلوس بفرمایند!

مخلص شما امسال نیزچونان سالیان گذشته با انگیزه ای صد چندان وبا شوروحال فزاینده درجشن وسروروشادی همشهری هایم دررشت شرکت فعال داشتم وجالب بود که با وجود بزن بکوب وبرقصها وآتیش بازیهای همنوعانم که تا پاسی ازنیمه شب ادامه داشت درکمال امنیت ورعایت نکات ایمنی حادثه ساز به پایان رسید ومهمترازهمه آنچه که یافت نشد خبرازکانونهای شورشی مدنظر فرقه رجوی بود که حقا پوشال بود و ایزگم کردن  وبورشدنشان چونان گذشته…..

به جهت کنجکاوی بیشترسری هم به سایتهای نخ نمای رجویها زدم تا ببینم اندرجشن های چهارشنبه سوری ایرانیان چه بافته اند واباطیل گفته اند!

آتش جواب آتش! شعار ادعایی رجویها بود که مثلا بواسطه مردم سرداده شده که فیلم آن نیزبه پیوست گزارش شده بود…

متعجب ازاین موضوع فیلمها را یکی پس ازدیگری که درشهرهای مختلف بتوسط گزارشگران سیمای به اصطلاح آزادی تهیه شده بود را بازکردم وبه تماشا نشستم ودیدم که روی جشنهای مردمی بتوسط یکنفر صداگزاری شده بود ومدام آتش جواب آتش را بازنشخوارمیکرد!!

با دیدن این فتوشاپ وصداگذاری مضحک دشمنان احق مردم ایران ؛ حالم حسابی بد شد وبحال بد فرقه رجوی بمثابه  مدعی تنها آلترنایتو و جایگزین! ایران مقتدربه تمسخرخندیدم وگفتم تا چه حد سقوط وانزوا وجدایی ازمردم وواقعیت موجود دربطن زندگی مردم.

پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا