وارونه نمایی

از شعارهای بیانیه 10 ماده ای تا استبداد تغییر ناپذیر رجوی – قسمت اول

حسن حیرانی یکی از اعضای تحت اسارت ذهنی فرقه تروریستی رجوی است که بتازگی جداشده است. نحوه جذب و پروسه اسارت او همانند دیگر اعضای فرقه است که روزی در اوهام شعر و شعارهای فریبنده رجوی با احساس و شور و البته درمنتهای صداقت و به تشویق یکی از دوستانش سر از اسارتگاه اشرف دراورده است.

وی چنین می نویسد:”من دانشجوی ترم آخر مهندسی کارشناسی ناپیوسته درسال 82 بدلیل اینکه شبکه های اجتماعی وخبری فعالی نبود که من را در خصوص ماهیت فرقه مجاهدین خلق توجیه نماید و از طرفی شناخت کافی نسبت به آنها نداشتم به تشویق یکی از دوستانم جذب آنها شدم. دربرخورد اول مسئولین این سازمان با برنامه ریزی و سناریو مشخص با بردن ما به موزه و تهییج حسن وطن پرستی و اعلام و تلقین برنامه ریزی کوتاه مدت سرنگونی، سعی درایجاد زمینه مناسب در حفظ ونگهداری ما در مناسبات داشتند. 5 سال درقسمت سیاسی تحت امر این ستاد که احمد واقف مسئول آن بود قرار داشتم. درطی این مدت تناقض شعار وعملکرد سازمان من را آزار میداد و یک دوگانگی محتوایی در ظاهر و باطن آنها می دیدم. درجریان اعتصاب غذای صدروزه درلیبرتی و آمدن خانواده ها متوجه شدم که خانواده دوستم حسن شهباز برای دیدن او آمده اند. مسئولین سازمان جواب قانع کننده ای به او ندادند و تلویحا گفته بودند که ممکن است بریده باشد. خانواده اش درخواست ملاقات با من را داشتند تاشاید خبری از حسن بگیرند ولی باز پاسخ منفی شنیده بودند. این نحوه برخورد با خانواده، من را نگران کرد! من این برخورد رابا اعضای دیگر درمیان گذاشتم که بگوش مسئولین سازمان رسید. درنهایت کارم به اتاق احمد واقف کشید.احمد واقف متنی را جهت امضا جلوچشم من گذاشت که درآن قید شده بود بدلیل شک امنیتی وتبانی درفرار دادن یک خائن اخراج میشوی. بعد من را سوار بریک خودرو کرده و درمیدان اسکندر بیگ پیاده نمودند و من به هتل کمیساریا رفتم…”
برای اینکه یک طرفه به قاضی نرفته باشیم مروری خواهیم کرد به حکمی که از طرف فرقه رجوی درمورد اخراج اقای حسن حیرانی درتاریخ 27 فروردین 97 صادر کرده است.”حکم اخراج نهایی حسن حیرانی متقاضی عضویت درپایان دوره آزمایشی بدلیل شک اطلاعاتی وامنیتی وتبانی درخیانت صادر میشود.”درزیرهمین حکم نوشته شده نامبرده ضمن معذرت خواهی از سازمان درخواست کمک مالی نموده است. درجایی دیگر اشاره شده جرم نامبرده مراجعه به دوایردولتی البانی و جمع آوری امضا برای گرفتن ویزای ورود خانواده ها به آلبانی بوده است. تااینجا مشخص شده خانواده حسن شهباز که درسال 82 عامل وصل حسن به فرقه دراشرف بوده برای ملاقات وی به اشرف می آیند سران فرقه ضمن سردواندن آنها اعلام می کنند ممکن است از سازمان جداشده باشد خانواده حسن شهباز اصرار دارند با دوستش حسن حیرانی دیدار کنند باز سران فرقه اجازه نمی دهند حسن حیرانی از این برخورد ناراحت شد وبه مسئولین مراجعه وانتقاد می کند بعدمسئولین یادشده از حسن حیرانی می خواهند دریک جلسه باشرکت اعضا از جدایی و فرار حسن شهباز انتقاد کند وی قبول نمی کند واین اعتراض خود را با برخی از اعضا مطرح میکند. خبراعتراض حسن به گوش احمد واقف می رسد ودرنهایت اتهام خیانت وشک امنیتی واخراج و…
ملاحظه می کنید چقدرساده حکم خیانت بخاطرسوظن امنیتی واطلاعاتی درمناسبات فرقه رجوی برای یک عضوچندین ساله که تمامی سرمایه عمر وجوانی اش را برای آنها تباه کرد صادر میشود.نتیجه گرفتیم که پیگیری ملاقات یک خانواده باعضوفرقه ودرادامه پیگیری علت عدم موافقت با ملاقات خانواده ودروغ گفتن به آنها ودرادامه مراجعه به ادارات دولتی البانی وجمع آوری امضا بخاطرآماده کردن شرایط حضور خانواده اخذ ویزا چه جرم وخیانت بزرگی درفرقه محسوب میشود؟
اکنون به مراسم ویلپنت پاریس رفته و پیام 10 ماده ای مریم رجوی را مرور میکنیم. انجایی که از نظام قضایی مستقل حق ازادی بیان ونداشتن بیم ونگرانی از بیان عقیده وانتشارازاد اطلاعات وافکار سخن می گوید…….
ادامه دارد
اکرامی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا