وارونه نمایی

توهمات جدید سران فرقه رجوی

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم کشورمان در سال 1357 و به ثمر نشستن خون شهدا، بسیاری از کشورهای غربی و شرقی همپیمان با امپریالیسم، میهنمان را تحت شدیدترین تحریمها قرار دادند که در طول جنگ تحمیلی 8 ساله این تحریمها شدت گرفت. البته با استواری و ایستادگی مردم عزیز کشورمان به پیروزی انجامید و در سالهای قبل با برجام این تحریمها کاسته شد تا اینکه باز هم امپریالیسم که حامی تروریسم جهانی نیز میباشد به سرکردگی ترامپ دیوانه و بولهوس که تماما بفکر غارت کشورهای منطقه میباشد دوباره با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی تحریمهای کشورمان را بازگرداند.
اما سران کودن سازمان تروریستی رجوی که همواره در فضای خیالی خودشان سیر میکنند و میخواهند از وضعیت بوجود امده کشورمان برای خود سوءاستفاده نمایند، شعار و مشکلات اقتصادی کشورمان را که در رابطه با دشمنان داخلی اقتصادی میباشد را به خود نسبت داده و در بوق و کرنا میدمند که مسئولان ایران مجاهدین را بزرگترین آلترناتیو علیه خود میدانند. از طرفی سران فرقه رجوی با این شعار که سازمان مجاهدین تنها گروهی میباشد که خواهان تغییر حکومت در ایران و نیز تنها اپوزسیونی میباشد که آماده مقابله با نظام حاکم در کشورمان هست، میخواهند حمایت بیشتر امپریالیسم و بودجه اختصاصی آنها برای مبارزه با حکومت کشورمان را بدست آورند و این در حالیست که هنوز سرکرده معلوم الحال فرقه رجوی نمی تواند حتی با فرار به کشور اروپایی خود را پدیدار کند و یا گماشته خائنتر از خودش یعنی مریم عضدانلو نیز هنوز نتوانسته و نمیتواند جلوی جدا شدن عناصر و بخصوص فرماندهانش را بگیرد حال چه برسد به اینکه این هرزه به اتفاق چند تن از جنایتکارانش بخواهد با حکومت کشوری که امپریالیسم از پس آن برنمی آید، مقابله نماید.
آیا سران فرقه رجوی با خود اندیشیده اند که تا چه اندازه در نزد هموطنانمان مورد تنفر هستند و مردم کشورمان آنها را قاتلین بلفطره میدانند که از اول انقلاب تاکنون بیش از 17000 هزار انسان بی گناه را به شهادت رسانده اند که اینگونه برای خود شعار تغییر نظام را سر میدهند.
آیا سران فرقه رجوی که در مدت اخراجشان به کشور آلبانی بیش از 400 نفر از عناصر رده های مختلف از آنها جدا شده و اکنون خیل کثیری از افراد ناتوان و فرتوت هستند که البته تعداد آنها به کمتر از 2000 نفر میرسد، توانایی مقابله با یک گروه کوچک از نیروهای امنیتی ایران را دارند؟ که ادعای مقابله با نظام حاکم کشورمان را میکنند یا اینکه عملیات مرصاد راهنوز در ذهن دارند که چگونه اماج حملات غیور مردان کشورمان قرار گرفتند؟
البته شعارهای خیالی و افکار پریشان و هذیان گویی سران فرقه رجوی را نباید دور از ذهن شمرد. چرا که آنها باید برای جلوگیری از فرار عناصرشان و اینکه بتوانند عده معدودی از عناصرشان که هنوز در ورطه جهالت گم شده اند، این حرکات را داشته باشند تا بتوانند فرقه منحوس خودشان را که تنها برای منافع شخصی مریم رجوی و خوش گذرانیهای او در تکاپو میباشد را سرپا نگه دارند و بتوانند با مشغول نگه داشتن ذهن بیمار عناصرشان آنها را بیش از پیش مشغول سازند همانگونه که در اوایل سال جاری نیز شعار سرنگونی رژیم تا پایان بهمن 97 را سر داده بودند که تاریخ نشان خواهد داد که تا بهمن 97 این فرقه تروریستی رجوی میباشد که سرنگون شده و دیگر هیچ نشانی از ان نخواهد ماند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا