كاريكلماتور

 


كاريكلماتور


فرازها و فاكت ها


 فراز : مي گويند سازمان مجاهدين خلق براي اين كه نيروهايش مجال فكر كردن پيدا نكنند آن ها را وادار به چيدن علف هاي هرز در قرارگاه اشرف مي نمايند!…


فاكت:‌ اي كاش برادر مسعود هم علف هاي رؤياهاي هرزش را وجين ميكرد تا كمتر فرصت نمايد به تاج و تخت خيالي اش فكر كند!…


* * *


فراز:  برخي افراد همرنگ جماعت مي شوند ولي هم فكر جماعت نه!…


فاكت:  صدها ايراني عضو مجاهدين در پيش‌رجوي هستند ، اما هيچ كدام با ‌او نيستند!…


* * *


فراز: مجاهدين خلق 20 سال است بين درب ورودي و خروجي قرارگاه اشرف سرگردان هستند!…


فاكت: ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي                                   اين ره كه تو مي روي به تركستان است


* * *


فراز: مجاهدين خلق (‌در عراق) به اعضاي خود اجازه نگه داشتن عكس شخصي خودشان و نيز عكس خانوادگي شان را نمي دهند!…


فاكت: آدمي اگر به عكس و تصوير خود بنگرد پي به گذر زمان خواهد برد!…


* * *


فراز: اعضاي مجاهدين در قرارگاه اشرف به علت بيكار بودن توسط فرماندهانشان به بيگاري كشيده مي شوند.!…


فاكت: مجاهدين تنها بيكاراني هستند كه مرخصي و تعطيلي ندارند!…


* * *


فراز:  مي گويند ؛ مصطفي – پسر مسعود رجوي –  مدت هاست ‌مسئله دار شده و مخالف خيلي از تزها و تحليل هاي پدرش مي باشد!…


فاكت:‌ بچه يي كه سر سفره پدرش بزرگ نشود عاقبتي بهتر از اين ندارد!…


* * *


فراز: مي گويند بچه هاي ميليشيايي مجاهدين كه از اروپا به عراق آورده شده اند ، مخفيانه با سگ هاي اطراف قرارگاه ‌سگ بازي مي نمايند‌‌‌‌‌!…


فاكت: اول‌ سگ بازي بهتر از دودوزه بازي ‌است.    دوم وفاي سگ بهتر از وفاي خيلي هاست.سوم ‌سگ ها هر چه هم سرشان برود نمي توانند در ‌عمليات جاري شركت نمايند و فاكت هاشان را بخوانند!…


* * *


فراز:  مي گويند از زماني كه ‌سازمان ديدبان حقوق بشر سازمان مجاهدين را به خاطر نقض حقوق انساني اعضايش و ماهيت تروريستي و ضد بشريش  محكوم كرده است اعضاي منتقد و خواستاران جدايي از مجاهدين جرأت و جسارت بيشتري براي طرح انتقادات و تقاضاي جدايي شان يافته اند و تعداد زيادي از نيروهاي قرارگاه اشرف‌ به طور رسمي  خواستار جدايي از مجاهدين شده اند!…


فاكت:  وقتي امريكا عليرغم آن همه خوش رقصي و دم جنباندن مجاهدين ، آن ها را در ليست گروه هاي ترويستي قرار دادند ،‌ديگر چه فرقي مي كند!‌؟ به قول معروف : آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب؛ اصلاً‌ بچه يتيم كه زدن ندارد!…


* * *


فراز:  مي گويند؛ به خاطر دعوت برخي شيوخ و مردان عراقي روستاها و عشاير اطراف قرارگاه اشرف توسط مجاهدين و دست به سينه ايستادن اعضا براي پذيرايي از اين ميهمانان خيلي از نيروهاي قرارگاه اشرف نسبت به اين اقدام سازمان معترض بوده  و اعتقاد دارند كه اين مهمانان بعد از سيركردن شكمشان كلي هم به ريش مجاهدين مي خندند!…


فاكت:  خرج كه از كيسه مهمان بود                        حاتم طائي شدن آسان بود!…


از دلارها و دينارهايي كه صدام كاميون كاميون به قرارگاه اشرف ارسال مي نمود ، حتماً ‌به اندازه يك شام و نهار هم سهم اين شيوخ و عشيره هاي ستم ديده مي شده است!


* * *


فراز:  مي گويند نيروهاي مجاهدين در قرارگاه اشرف مدت هاي مديدي است رجوي را نديده اند و از مخفيگاه و محل زندگي او اطلاعي ندارند!…


فاكت: البته يك موقع كسي فكر نكند ‌برادر مسعود از ترس انتقام شيعيان و كردهاي عراقي توي يكي از آن سوراخ هاي ساخته صدام خزيده باشد!…


* * *


فراز:  مي گويند مژگان پارسايي مسئول اول تشكيلات مجاهدين مدتي است كه خواستار جدايي از مجاهدين شده و مريم قجر نيز او را تهديد به خلع رده و محاكمه انقلابي كرده است!…


فاكت :‌اين خواهر مژگان هم خيلي رند و حساب گر است چون در شرايطي حرف دلش را زده است كه مي داند مجاهدين ديگر عملياتي همچون ‌فروغ جاويدان‌ندارند تا مانند ‌علي زركش از پشت سر سزاي مخالف خوانيش را كف دستش بگذارند!…


 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا