نمونه هایی از توطئه های سران مجاهدین بر علیه اعضای جدا شده

طی سالیان حضور فرقه رجوی درکشورعراق و استخدام به عنوان ارتش خصوصی صدام (دیکتاتور) و تا این زمان که آنها درکشور آلبانی مجددأ زندان جمعی تحت عنوان اشرف 3 ساخته واعضا را درآن محبوس کرده اند، تعدادی بیش از آمار کنونی فرقه، اعضای جداشده زن و مرد دارند . این آمار جداشده درکشورهای مختلف وحتی آماری هم درایران در حال زندگی هستند . اما همه این اعضای جداشده بدون استثنا در دوران مسئله داری و پروسه جدایی از سازمان رجوی دچار یک سری اقدامات مخرب و ضد انسانی طی سناریوها و ترفندهای فرقه ای شده اند .
برخی به قیمت جانشان تمام شده وبرخی هم با تحمل رنج وشکنجه های زیاد توانسته اند این دوران را طی کنند .
شخصأ به عنوان یک جداشده درگذرزمان با مطالعه تراژدی های جداشده ها وخاطرات آنها که درخصوص سیکل بکار برده شده ازسوی تشکیلات رجوی بوده وهمچنین درملاقات ودیدارهای دوستانه باخیلی ازاین اعضای جداشده به این نتیجه رسیدم که هیچ جداشده ای ازفرقه رجوی ازتوطئه رجوی واعمال ضدانسانی او درامان نبوده . تاآنجایی که ذهن یاری می کند به مختصری ازاین اعمال جنایت کارانه رجوی درحق اعضای جداشده اشاره می کنم .

آخرین خاطره که منجر شد این مطلب را بنویسم دیدار با یک عضو جداشده به نام (ح – ب ) بود که درخاطرات تلخ خود اشاره کرد که وقتی به سازمان گفته دیگردرتشکیلات نمی ماند وپی زندگی شخصی می رود، وی را از ترکیه روانه ایران می کنند وبا دادن یک کیف به وی برای یک آدرس درایران او را روانه داخل کشور می کنند. این عضو جداشده هم به سادگی اعتماد می کند وازمحتوای کیف غافل است وفکر می کند کیف دارای امنیت ومدارک با محتوای عادی است وباید صرفأ آنرابه دست صاحبش درایران برساند . دوستمان (ح – ب) می گوید بلافاصله بعد ازورود به ایران مامورین امنیتی او را باکیف می برند ومعلوم می شود مدارکی که درکیف بوده دقیقأ حکم اعدام خودش بوده که سازمان برای وی صحنه سازی کرده بود واینگونه باعث شده او سالیان به جرم آنچه که سناریو سازی رجوی بوده زندانی گردد .

درموردی دیگر جداشده ای به نام ( ع – ک ) درمطلبی که قبلا هم مطرح شده بود بعد از اعلام جدایی درپایگاهی دربغداد او را با ساک شخصی تحویل استخبارات صدام می دهند و

به فرد جداشده می گویند ساک لباس و وسایل شخصی خودت است. اما درتحویل دهی به مامور امنیتی عراق معلوم می شود اسناد ومدارک جعلی تهیه شده توسط سازمان درساک است وبه گونه ای طراحی شده که این جداشده اساسأ عضو سازمان نبوده بلکه نفوذی وبا همان ساک واقلام داخل آن مدارک جعلی از ایران برای جاسوسی علیه منافع صدام ومجاهدین به عراق اعزام شده است وبا آن مدارک قرارشده به دادگاه برود .

این جداشده (ع – ک ) بطور معجزه آسایی حین انتقال به زندان ابوغریب توسط یک تیم با درگیری فراری داده می شود وپس ازسالیان گرفتاری ودربدری به زندگی عادی برمی گردد .

مورد دیگر از جنایت رجوی درحق جداشدگان؛

جداشده ای به نام (اشرف ) که بعد از اعلام جدایی وی را از جنوب داخل قایق پارویی می گذارند وبه وی نقطه ای درساحل ایران را نشان می دهند که خود پارو زده وبه آن نقطه برسد و به دنبال زندگی خودش برود غافل ازاینکه ساکی به تمام تجهیزات وسلاح ونارنجک عملیاتی درقایق جاسازی شده ونقطه مورد نظرهم پایگاه امنیتی ایران بود .

به محض نزدیک شدن قایق جداشده به مرز، تیم تروریستی رجوی او را به پایگاه ایران لو می دهند تا دستگیرشده وهمان مدارک وتجهیزات موجب حکم اعدام او گردد . که این جداشده هم بعد ازبدبختی وگرفتاری زیاد از این توطئه رجوی نجات پیدا می کند .

موردی که همه اطلاع دارند کاری بود که رجوی درحق مسعود دلیلی انجام داد .

بعد ازجدایی و یا تظاهر به جدایی او را قربانی چند توطئه نمود . اولا او را به هتل مهاجر فرستاد که مثلا ماموران ایران را فریب دهد و به اشرف بیاورد تا ازطریق امریکا مظلوم نمایی جور کنند در نتیجه وقتی توطئه شکست خورد خودشان به خاطر رد گم کنی مسعود دلیلی را کشتند وجسدش را هم آتش زدند .

این موارد مشتی از خروار ظلم رجوی درحق جداشدگان است . اکنون هم جداشدگان خارج کشور را یک روز قطع حقوق می کند . یک روز با سناریوی همکاری با رژیم آنها را از طریق امنیت کشورها تحت فشار قرار می دهد و یک روز هم ازطریق اوباش اجیرشده آدرس محل زندگی شان را کشف و مزاحمت و کتک کاری می کند .
درادامه این کارنامه سیاه در مطلبی کارنامه نکبت بار رجوی در حق اعضای خودش و خانواده هایشان درایران متعاقبأ افشا خواهد شد .

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا