مجاهدین خلق

رجوی به دنبال ارباب جدید در عراق – قسمت دوم

در استانه انتخابات جدید عراق فرقه مافیایی رجوی همراه با پس مانده های حزب بعث تبدیل به بلند گوی تبلیغی برای کاندیداهای یک گروه خاص بنام لیست العراقیه شد وحمایت این فرقه به این خاطر بود که در صورت پیروزی و تشکیل دولت از طرف پس مانده های حزب بعث رجوی خود را در اختیار انها قرار بدهد! تا ان گروه عراقی که به حکومت میرسند از رجوی به عنوان یک برگ فشار بر علیه دولت ایران مورد استفاده قرار بگیرد. این طرح از طرف سران فرقه به پس مانده های حزب بعث و چند دوجین ادم معلوم الحال مثل جمال الدین و صالح مطلک و… داده شده بود تا انها هم در عوض به رجوی اجازه بدهند با دست باز به نگه داشتن اسارتگاه پادگان اشرف ادامه بدهد. سران فرقه رجوی بهتر از هر کسی میدانند که موقعیت این باند مافیایی در عراق هرگز و هرگز به زمان صدام ملعون بر نخواهد گشت و برای همین تنها به دنبال یک اربابی در عراق میگردند که به اسارتگاه اشرف دست نزند و خواهان خروج این فرقه از عراق نشود. اما طبق معمول پدر خوانده این فرقه مافیایی (مسعود رجوی) سخت در اشتباه است. اولا این باند در عراق و در افکار عمومی مردم عراق و دولتمردان عراقی بشدت منفور هستند که تا به حال به جز همان پس مانده های حزب بعث هیچ دولت مرد عراقی و از مردم عراق خواهان ماندن این فرقه در عراق نشده اند که هیچ بلکه سران این فرقه به خاطر جنایتهایی که در سال 1991 و در زمان صدام دیکتاتور بر علیه مردم عراق انجام داده اند تحت پیگرد قانونی هستند. دوم در صورتیکه حتی لیست العراقیه به ریاست علاوی در عراق تشکیل حکومت بدهد این دولت باید بین منافع اقتصادی ؛ سیاسی؛ فرهنگی ؛ و رابطه با دولت ایران یا رابطه با این فرقه مافیایی یکی را انتخاب کند. حال باید دید هر دولتی که میخواهد در عراق حکومت کند با این همه مشکلات داخلی که خود دست به گریبان هست تمایلی برای ایجاد تنش با یک دولت را به خاطر حفظ و حفاظت ازگروه تروریستی را خواهد داشت؟ طبعآ نه دولت عراق بلکه هیچ کشور با ثبات هم تمایلی به این کار نخواهد داشت اما سران این فرقه در اوج بلاهت و درماندگی به امید ان نشسته اند تا در عراق دولتی بر سر کار اید که رجوی بتواند خود را در اختیار ان قرار بدهد تا مورد استفاده قرار بگیرد باید گفت اقای رجوی صنار بده آش به همین خیال باش! حال باید دید که جرا رجوی در پی یک ارباب جدید در عراق است؟ واقعیت این است که سران این باند فرقه مافیایی رجوی تلاش میکنند که درب اسارتگاه پادگان اشرف باز نشود و انها بتوانند تحت نام مبارزه و کذا به خوش گذرانی های خود در اروپا ادامه بدهند و هم مانع افشاء جنایتهایی که در طی این سالیان در حق مردم ایران و عراق و اعضاء خود شوند و به همین خاطر است رجوی و همپالگیهایش در عراق و در اروپا به یک باره تبدیل به بلند گوی تبلیغی برای لیست العراقیه می شوند و انچنان عنان از دست داده اند که فکر میکنند حتما و حتما با روی کار امدن علاوی یک قفل قانونی از طریق علاوی و پس مانده های حزب بعث میتوانند به درب اسارتگاه اشرف بزنند! باید به سران این فرقه بگویم در زمان اربابتان صدام دیکتاتور ملعون اگر چه توانستید چند سال زندانی به بزرگی عراق برای اعضاء خود درست کنید اما در نهایت دیوارهای این زندان شما فرو ریخت و دیدید که در یک زمان کوتاه بیش از 700 نفر از فرقه جدا شدند! گرچه شما به همراه امریکاییها در یک معامله کثیف وخائنانه و ضد بشری باعث شدید همان جدا شده ها بیش از 4 سال در زندان امریکاییها موسوم به تیف بمانند ولی در نهایت این خواست خدا و تاریخ و همت همان جدا شده گان بود که توانست قفل زندانی را که شما در همکاری با امریکاییها به درب زندان تیف بزنید باز شود مطمئن باشید که که دیگر هیچ قفلی بزرگتر از قفلی که صدام و امیریکاییها برای به اسارت نگه داشتن اعضاء اسیر به شما هدیه کرده بودند نخواهد بود و با تمام وجود و ایمان میگویم که فرو پاشی اسارتگاه دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد بیهوده بدنبال ارباب نگردید. پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا