مرور رده

انجمن نجات مرکز گیلان

دیدار با خانواده محمدعلی آقاجانی سیگارودی

محمد علی آقاجانی از اسرای جنگ هشت ساله بود که دراثراغفال ومغزشویی ازاسارتی به اسارت دیگردرآمد طوریکه تاکنون نزدیک به 30 سال ازعمر و جوانی اش را بعنوان گروگان درفرقه بدنام رجوی به بطالت گذراند که مطلقا قابل بازگشت و جبران نبوده ونیست.…

دیدار با خانواده مهدی نوروزی در دفتر انجمن نجات گیلان

مهدی نوروزی ازاسرای اغفال شده فرقه بدنام رجوی است که چیزی حدود 30 سال ازعمر و جوانی اش را ناخواسته به پای مطامع جاه طلبانه رجوی ریخته است. خانواده اش خاصه پدر و مادر دردمندش درجدایی وچشم انتظاری عزیزشان قیمت هنگفتی پرداخت کرده اند طوریکه…

دیدار نوروزی انجمن نجات گیلان با حاج مرتضی پورحسن

اسماعیل پورحسن کویخی فرزند علی پورحسن وزهرا توسلی متولد 27 / بهمن / 1344 بشماره شناسنامه 828 درحین خدمت مقدس سربازی درعملیات خرابکارانه مشترک صدام و رجوی مورخه 28 خرداد 1367 درمنطقه مهران به اسارت دشمن درآمد وبه اردوگاه کاراجباری اسارتگاه…

شرح یک ملاقات صمیمانه در دفتر انجمن نجات گیلان

رضا حسن زاده از اسرای جنگ تحمیلی بود که توسط فرقه رجوی به اسارت درآمد و بالغ بر25 سال است که ارتباطش با خانواده اش قطع میباشد و هیچگونه خبری از همدیگر ندارند.خانواده حسن زاده متعاقب اطلاع از حضور عزیزشان در فرقه رجوی از سال 1382 بعد از…

دیدار صمیمانه با خانواده قاسم نجف زاده عضو اسیر رجوی درآلبانی

عیادت از خانم فاطمه خدمتگزار مادرسالمند و چشم انتظار قاسم از اعضای اغفال شده قدیمی فرقه رجوی است که تمام عمر و جوانی اش را به پای افکار ماکیاولیستی و جاه طبانه رجوی به بطالت گذرانده است.دقیقا بخاطر دارم که برای اولین بار30 سال قبل…

دیدار صمیمانه از خانواده دردمند و چشم انتظار عضو اسیر رجوی یوسف مبرهن

درادامه دیدار نزدیک از منازل اعضای خسته وگرفتار در فرقه بدنام و مافیایی رجوی ؛ با افتخاردعوت آقای فرهاد مبرهن پدرخانواده را پذیرفتم و با اشتیاق به سراغ شان درروستای باغ محله امیربکنده ی زیباکنار از توابع رشت رفتم و دیدار و گفت وشنود بسیار…

انجمن نجات گیلان میزبان زعفر صبایی از خانواده های چشم انتظار

جبار صبایی از سربازان دوران دفاع مقدس وفرزند ارشد یک خانواده محروم وروستایی بالغ بر30 سال است که طعم اسارت صدام ورجوی را تجربه کرده است وخانواده خاصه پدرومادری را ازدرآغوش کشیدنش محروم ساخته است که زندانبان ومسبب اصلی آن شخص رجوی ازسازمان…

دیدار از یک خانواده چشم انتظار و عیادت مادر

درملاقات حضوری با آقا جعفرحسن زاده در پاسخ به دعوت از عیادت مادر چشم انتظار و بیمارشان قول داده بودم که زودی سعادت دیدار نزدیک از این خانواده دردمند و رنجدیده از ظلم وجور رجوی را دراولویت برنامه کاری خود بگنجانم و به عیادت مادر صفیه رنجبر80…

دیدار و گپ وگفتگوی صمیمانه با مادری مقاوم و چشم انتظار

خانم شهربانو مرندی از مادران مقاوم و چشم انتظاری است که با حضور و مقاومت وکارزار تحسین برانگیزش با به چالش کشیدن تمامیت افکارفرقه ای وستیزه جوی رجوی ؛ سهم ویژه ای دراضمحلال اسارتگاه اشرف وانتقال اعضای نگون بخت برغم میل باطنی رجوی به خارج…

منت کشی مریم قجر از امپریالیزم برای “سرنگونی “

"جمهوری اسلامی در بحران و در آستانه سرنگونی است""آلترناتیو در دسترس است که نیاز به رسمیت شناخته شدن دارد""غرب و شرق عالم کاری کنند که این آلترناتیو به قدرت برس"آنچه که فوقا مطالعه فرمودید چکیده واساره نتایج حاصل از مضحکه…