مرور رده

فعالیت های انجمن نجات

یا رب نگاه دار نگارم ز روزگار

بی تو بهار هم به حقیقت بهار نیست هیچ عشرتی به رهگذر روزگار نیست در باغ گل به هرزه گریبان دریده است آخر نشانه ای ز تو ای گلعذار نیست بی لذت حضور تو ای پاره تنم هیچ انگبین به کام دلم سازگار نیست جز فکر تو به خاطر عطر بنفشه ها زیبایی…

تکرار اباطیل هزار بار نشخوار شده مریم قجر در مورد زن

هر ساله در روز جهانی زن مریم قجر داعشی تعدادی از زنان را دور خود جمع نموده و به تکرار اباطیلی پرداخته که ذره ای به گفته خودش هم اعتقاد ندارد . ابتدا مریم قجر به زنان ایران پیام می دهد که شما عامل قیام خیالی وی در داخل کشور بودید و بقیه…

جدا شده یا رها شده از شر رجوی وطن فروش

به دنبال کودتای درون تشکیلاتی رجوی درفرقه ای کردن سازمان سیاسی مجاهدین خلق وبدست گرفتن قدرت مطلقه درون تشکیلاتی با اهرم سرکوب تشکیلاتی رقیبان خود ازسال 1364 تا طلاق اجباری درمقطع به اصطلاح انقلاب درونی و پس از