مرور

بهار ایرانی

وقتی رجوی دیگران را به باج گیری متهم می کند؟!!

... باجگیر واقعی کسی است که پس از سه دهه حضور غاصبانه و مشارکت در سرکوب مردم عراق و حیف و میل منافع آنها نه تنها حاضر به پس دادن خاک غصب شده آن مردم نیست، که با دستاویز قرار دادن جان هزاران نفر و تهدید به کشتن دادن آنها در حال باج گیری از…

چند نکته درباره پیام ۱۲ اردیبهشت رجوی

اینکه رجوی به اذعان و اعتراف خودش از تمامی اهرم ها و قابلیت های موجود بین المللی از جمله سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، کمیساریای عالی پناهندگان، صلیب سرخ جهانی و … و حتی نقش و جایگاه آمریکا در این میان به صورت کاملا ابزاری و تا آنجا که هدف…

جابجایی و بروز تناقضات و تضادهای درونی سازمان مجاهدین

معلوم نیست که از کی رهبری سازمان برای آزادی اینقدر منزلت و ارزش قائل شده است. مگر همین آقای رجوی بارها و بارها آزادی را معادل سرکشی و عصیان تشکیلاتی تعبیر نکردند. مگر همین رجوی با تبیین و تئوریزه کردن محاط تشکیلاتی عملا و علنا به مقابله و…

سازمان مجاهدین و نقش بی بدیل او در اتفاقات داخلی؟!!!

رجوی و سازمان و تشکیلات او حتی در مقایسه با رسانه های خارجی از جمله بی.بی.سی. و صدای آمریکا و سایر رسانه های فارسی زبان و علیرغم گذشت سه دهه موج سواری و به ریش این و آن آویزان شدن و دخیل بستن به هر امکانی اما در ایجاد تحرک و انگیزه حتی به…

ایران هسته ای خطرناک تر است یا تسلیح سازمان تروریستی مجاهدین؟!!

لازم به تأکید نیست که گزاره های مورد تأکید مجاهدین از جمله اعمال قدرت رهبری و حکومت آگاهترین به مسائل و احوالات اجتماعی و سوق دادن جامعه و... که در چهل و اندی سال پیش در زمره اولین آموزه های تشکیلاتی تدوین و تعمیق می شده، دلالت بر چه مؤلفه…

رابطه راه حل دمکراتیک مریم عضدانلو با مسلح شدن دوباره مجاهدین

نیابتی هر چند در لفافه اما اذعان می دارد که سیاست تغییر با گزینه نظامی در ایران توسط آمریکا و اسرائیل در نهایت با اتکا به عنصر داخلی یعنی سازمان مجاهدین صورت تحقق به خود خواهد گرفت. این رویکرد باز به تأکید نیابتی که از طریق گفتمان ویژه یا…

کینه شتری رجوی با بی.بی.سی و التماس های وارونه وکالتی

بی.بی.سی تاکنون به جد و تفصیل درباره این اپوزسیون مدعی یعنی سازمان مجاهدین برنامه نداشته و انگار نه انگار که رجوی سه دهه است برای براندازی و سرنگونی دست به هر ناکرده ای زده، و اصلاً او را نه تنها به عنوان تنها اپوزیسیون و آلترناتیو که اصلاً…

چشمهایم را می بندم، برای مهدی فتحی و…

صدای بر هم خوردن در او را بخود آورد. پرستار رفته بود، به زحمت روی تخت نشست. قرص های شبانه را یکجا بلعید و آب لیوان را یک جرعه سر کشید. سینی غذا را از روی میز روبرو کنار زد. دفتر کنار عکس مسعود و مریم را برداشت و روی زانوان جمع شده خود گذاشت…

اعتراض شهروندان عراقی واکنش در قبال تجاوز و اشغالگری مجاهدین

مجاهدین به خوبی واقف بودند حضور توأمان خانواده های عراقی و ایرانی و استمرار آن و با چنین کمیتی پیامدها و بازتاب های وسیعی به همراه دارد. از بدیهی ترین نتایج و صرفنظر از تأثیرات خارجی، تأکید بر همسویی و وحدت نظر ایرانیان و عراقیانی است که…

ضرورت بازنگری مناسبات جنسی رهبری فرقه مجاهدین به بهانه اظهارات بنی صدر

اظهارات آقای ابوالحسن صدر درباره مناسبات جنسی در بین رهبران فرقه ها و دلایل آن، می تواند مطلع و باب تازه ای در موضوع بازنگری به زندگی شخصی رجوی و نقش سکس در تلاطمات شخصیتی و روانی او باز کند و با توجه به افشاگری های خانم بتول سلطانی که…