سایت خبرگاه

 • چانه زنی لابی های صهیونیستی برای مجاهدین

  بهر روی این تلاش لابی های صهیونیستی برای مجاهدین درواقع هیچ سنخیتی با سیاستهای دولت اوباما ندارد وتنها از همجنس سیاستهای رژیم فاشیستی صهیونیستی اسرائیل درمنطقه است و در زمان بوش که لابی های صهیونیستی حامی مجاهدین قدرت بیشتری داشتند بکارگیری مجاهدین در حد همان…

  بیشتر بخوانید »
 • چهارشنبه سوری و باز مجاهدین

  مردم ایران با ماهیت ضد دمکراتیک و وابسته شما کاملا آشنایی دارند وبا این نوع مرده خوری ها ی فرصت طلبانه بهیچ روی نمیتوانید برای خود نمدی درست کنید شما هرگز به نیروی مردمی اعتقادی نداشته اید وبرای همین یک روز بند خود را به…

  بیشتر بخوانید »
 • تلاشهای مجاهدین برای توجیه جنایات اسرائیل

  مجاهدین خلق این روزها که شکست «پیروزی بزرگ » دروغین خود در عراق را با موضع گیری جدید نخست وزیر عراق میبینند که بایستی به گفته نخست وزیر عراق از عراق خا رج شوند میخواهد با خودشیرینی بیشتر برای لابی های صهیونیستی در واشنگتن دقیقا…

  بیشتر بخوانید »
 • نگاهی به اطلاعیه مجاهدین در رابطه با فجایع غزه

  این تاکتیک مجاهدین سوخته شده است و کسی را فریب نمیدهد. بجای اینکه اسرائیل که عامل این فجایع است محکوم شود که در واقع علت مانور دادن رژیم در منطقه را نیز بوجود آورده اند وسو استفاده از مساله فلسطین توسط رژیم ایران را دقیقا…

  بیشتر بخوانید »
 • تبلیغات پوچ مجاهدین

  مجاهدین با نام سازمان های پوششی حقوق بشری به این نمایندگان رجوع میکنند و نه به نام مجاهدین و در این بیانیه ها ابدا اسم مجاهدین آوره نمیشود و بعد نیز سه یا چهار نفر نماینده سابق و غیره پیدا میکنند که عموما هم از…

  بیشتر بخوانید »
 • آمریکا، صدام، مجاهدین

  آمریکا و اسراییل اگرچه مثل همه، هرگز به خائن اعتماد نمی کنند، اما مثل همه اقران خود، آماده استفاده از خائن هستند. بنابر این ضمن نگاه داشتن آن ها در لیست تروریستی، خدمات اطلاعاتی و امنیتی و نظامی آن ها را پذیرفتند و سرانجام پشت…

  بیشتر بخوانید »
 • گزارش سال 2008 استان وست فالن آلمان درباره مجاهدین

  شورای ملی مقاومت وهمچنین مجاهدین خلق همچنان در یک اوضاع نااطمینانی قرار دارند. ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی مسلح مجاهدین توسط نظارت آمریکائیان خنثی شده است.طبقه بندی شدن شورای ملی مقاومت بعنوان یک ارگان تروریستی در آمریکا وهمچنین تدابیر خاص علیه مرکز شورای ملی…

  بیشتر بخوانید »
 • ازدواج ایدئولوژیک مجاهدین

  اگر استدلالات آقای ابریشمچی را برای طلاق بپذیریم ــ با همان بلاهتی که عنوان شده ــ باید گفت این یک تئوری عجیب و نوظهور است. در هیچکدام از انقلابهای بزرگ دوران ما، رهبران انقلاب مجبور نبوده اند برای آنکه وظایف رهبری خود را به طور…

  بیشتر بخوانید »
 • مجاهدین خلق باز هم در پی قربانی کردن افراد…

  وضعیت در عراق برای مجاهدین روبروز وخیم تر میشود. افراد مستقر در اشرف توسط دولت عراق تا چندی دیگر بنا به گفته نه تنها دولتمردان عراقی بلکه به گفته اعضای شورای ملی مقاومت مقیم فرنگ بایستی که یا عراق را ترک نمایند ویا بطور منفرد…

  بیشتر بخوانید »
 • اشپیگل آلمان وشک وتردید درباره افشاگری مجاهدین درباره بمب اتمی ایران

  اما این ها کمکی نمیکند: «افشاگری های »جدید درباره ساخت بمب اتمی ایران بدین وسیله-منظور جریان رای دادگاه انگلیس وحمایت بعضی از نمایندگان اروپا از مجاهدین دررابطه با حذف نام مجاهدین از لیست ترورمیباشد- قابل اعتماد تر نمیشوند. درسال دوهزار ودو این گروه برنامه اتمی…

  بیشتر بخوانید »
 • اوج نخوت، سقوط آزاد به درهم شکستگی وجهنم اعمال

  ولی تمامی دیکتاتورهای سقوط کرده دقیقا به خاطر اوج نخوتشان در هنگام سقوط وشکست خود را د رجهنمی غیر قابل تحمل میابند. هیتلر به هنگام شکست مجبور به دستور دادن خودکشی جمعی شد وشاه در اوج نخوت اشگ ریزان ودرهم شکسته سرزمین ایران وتاج وتخت…

  بیشتر بخوانید »
 • شبکه هشت پای پولشویی و مالی مجاهدین خلق درجهان

  سازمانها وانجمن های پوششی خیریه ای سازمان مجاهدین دیگراین روزها رسوای خاص وعام شده است. در این مورد تمامی کشورهای اروپایی از سوئد، سوئیس، انگلیس، آمریکا وآلمان تماما بوسیله سازمانهای مسئول در این کشورها فریبکاری و کلاهبرداریهای مالی مجاهدین خلق از مردم خوش قلب وانسان…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن