انجمن نجات خوزستان

حضور آقای کاظم شهیدی در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان

روز چهارشنبه مورخه 17/9/95 آقای کاظم شهیدی که سالهاست برادرش لفته اسیرذهنی وعینی فرقه رجوی است وهمواره درپی نجات او از فرقه رجوی بوده به دفترانجمن نجات آمد تا حضورا درجریان آخرین اخبار مربوط به وضعیت برادرش قرار بگیرد.
آقای شهیدی گفت قبل ازهرچیزازانجمن نجات وشما اعضای آن کمال تشکر و قدردانی را دارم چرا که دراین سالیان به ما خانواده ها درجهت نجات عزیزانمان که واقعا به معنای واقعی کلمه اسیر گروه تنفرانگیز رجوی هستند کمک کردید.اما دررابطه با برادرم لفته باید بگویم که ظاهرا اسم  او درهیچ یک ازگروههای قبلی که به آلبانی رفتند اعلام نشد شهریورماه هم اعلام کردند که باقی مانده نفرات لیبرتی به آلبانی منتقل شدند که تا حالا اسامی آنها هم منتشر نشده حقیقت این است که ما ازاین بابت خیلی نگرانیم وازشما خواهش می کنم اگرمی دانید که برای وی اتفاقی افتاده به من بگوئید،مادرم این روزها مرتب گریه می کند که چرا خبری ازاینکه پسرم لفته ازعراق رفته نیست؟ واقعا بعد ازسالها انتظاروبی خبری همیشه امیدواربودیم که روزی دوباره حداقل صدای برادرم را بشنویم  خدا لعنت کند رجوی که معلوم نیست درکدام گورخوابیده فقط عمر وجوانی وزندگی امثال برادرم را نابود ونگرانی برای ما خانواده ها درست کرد.
اعضای انجمن نجات ضمن تشکر ازآقای شهیدی بخاطرحضورش دردفتر انجمن به وی گفتند طبعا همه کسانی که هنوزدرفرقه رجوی اسیرند ازدوستان سابق ما هستند بنابراین اخلاق انسانی ما حکم می کرد که هرچه درتوان داریم درجهت نجات آنها ازجهنم رجوی بکاربندیم.اما درمورد سرنوشت برادرتان این را مطمئن باشید اگر خدای ناکرده اتفاق ناگواری برای او افتاده بود به شما اطلاع می دادیم بنابراین جای نگرانی نیست قطعا او زنده است وما احتمال می دهیم که جز نفرات آخری بوده که به آلبانی منتقل شده که قطعا اسامی آنها هم اعلام خواهد شد وشما درجریان قرارخواهید گرفت.همانطورکه می دانید انتقال اسیران به خارج ازعراق یکی ازخواسته های شما خانواده ها وما اعضای انجمن بوده اما متاسفانه چون هنوزامثال برادرشما اسیرفرقه رجوی هستند باید تا رهایی کامل آنها به تلاش های خودمان ادامه دهیم که البته این را خانواده ها ثابت کردند که تا رهایی کامل عزیزانشان ازدست فرقه منفوررجوی دست بردارنخواهند بود.
آقای شهیدی در پایان گفت ما خانواده ها دراین سالیان شناخت خوبی نسبت به نیات واقعا ضد انسانی رهبران مجاهدین پیدا کردیم به همین خاطرتا زمانی که مطمئن نشدیم عزیزانمان از گروه رجوی نجات پیدا نکردند دست ازتلاش برنخواهیم داشت اما ازهمینجا هم می خواهم این پیام را به برادرم لفته برسانم وبه او بگویم که ما با تمام وجود تورا دوست داریم ولی خواهش می کنم ازاو که واقعا یکبار بنشیند وبا خودش به این موضوع فکر کند که دراین سالیان چه چیزی درگروه رجوی بدست آورده است؟! لفته جان  آیا دوست نداری مادرچشم انتظارت را دوباره خوشحال کنی؟ ما فقط آرزوی خوشبختی وزندگی بهتروزیبایی رابرای تو داریم
اعضای انجمن ضمن عرض خیر مقدم به آقای شهید گفتند تا جائیکه ما اطلاع داریم برادرتان زنده است و احتمالا باید با 300 نفرآخربه آلبانی منتقل شده باشد که متاسفانه هنوز لیست آن بدست ما نرسیده که ما پیگیرآن هستیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا