خانواده ها

تبریک کانون آوا به خانواده های متحصن در مقابل قرارگاه اشرف

کانون آوا ضمن ستودن عزم و اراده خانواده های ستم کشیده که مدتهای مدیدی است در شرایط سخت بیابان های عراق بدنبال امکان ملاقات با عزیزان خود می باشند و تا کنون با تحمل مرارت های زیاد، هفتمین ماه این عمل انسانی خود را پشت سر می گذارند لازم می داند نجات آقای علیرضا عینکیان را به این خانواده های محترم تبریک بگوید. تشکیلات ضد انسانی مسعود رجوی در قالب یک فرقه مذهبی خطرناک تاکنون با انواع و اقسام وعده های دروغین و گرفتن تعهد های مختلف فرزندان مردم ایران را گروگان گرفته است و رابطه برده داری نوین را دنبال میکند. در سالهای اخیر مسعود رجوی مدام با وعده ها و خیمه شب بازی های جدید سعی در این داشت که به هر نحوی که شده این افراد را از زندگی عادی و انسانی محروم نگاه دارد. همانطور که همه می دانند مسعود رجوی بعد از سرنگونی صدام حسین مدتها مخفی بود و اثری از او دیده نمی شد ولی اخیرا بخاطر حضور خانواده های مصمم در پشت درهای بسته این قرارگاه برای جلوگیری از فرار دسته جمعی فرزندان مردم ایران شخصا به صحنه آمده و دوباره بساط معرکه گیری و سرهم کردن آسمان و ریسمان را براه انداخنه است. دلیل اصلی آفتابی شدن مسعود رجوی، حضور جدی و پیگیرانه خانوادهایی می باشد که هر نوع بی حرمتی و افترا را به جان خریده و فقط خواستار دیدار فرزندانشان می باشند هرچند که خباثت مسعود رجوی این فرزندان را مجبور کرده که در تلویزیون فرقه مجاهدین به والدین خود توهین نمایند ولی فرار افراد مختلف از قرارگاه اشرف نشان دهنده درستی این اقدام انسانی و طاقت فرسا می باشد. فرار امروز آقای علیرضا عینکیان نه به عنوان فرار یک شخص بلکه نشان دهنده پاره شدن بیت العنکبوت مسعود رجوی می باشد و کاملا قابل انتظار است که مسعود رجوی در مراقبت از افرادی که سالها اسیر نموده دقت و فشار بیشتری را بکار ببندد ولی این سعی بی فایده بوده چرا که سالها در ببابان های عراق بسر بردن و هر روز اخبار دست چین شده و دروغین بلندگوهای فرقه را شنیدن و هرروز خیابان و باغچه ها را تمیز کردن و نداشتن هدف مشخص راه را به بن بستی کشانده که تنها چاره آن فرار از این مناسبات پوشالی می باشد. کانون آوا یکبار دیگر به این خانواده های محترم تبریگ گفته و ارزش فرار هر یک نفر را از این مناسبات جهنمی قدر می نهد و نباید فراموش کنیم که سازمانی که چند روز قبل با بوق و کرنا تاسیس خود را جشن گرفت هنوز اعضای آن مثل زندانیان مجبور به فرار می باشند و جالب اینکه در ابتدای نجات خواستار ملاقات با خانواده هایی می شوند که سازمان مدعی است که حضور آنها باعث شکنجه روحی و روانی ساکنان قرار گاه اشرف می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا