انجمن نجات مرکز بوشهر

 • مجاهدین بازیچه ای برای غربمجاهدین و بازنشسته ها

  مجاهدین و بازنشسته ها

  سالهای قبل که سازمان در لیست نبود به همین امریکا فحش میداد بعد هم به افراد سازمان می گفت ما از خطوط ضد امپریا لیستی سازمان عدول نکرده ایم حالا هم که چند کنگرس من و سناتور امریکایی از ما پشتیبانی کرده اند خب اینها…

 • مجاهدین بازیچه ای برای غربافشای پشت پرده تحركات فرقه رجوی توسط روزنامه آمریكایی

  افشای پشت پرده تحرکات فرقه رجوی توسط روزنامه آمریکایی

  خروج از لیست تروریستی قبل از آنکه بخاطر هرچیزی برای فرقه رجوی مهم باشد بخاطر حضور خود رجوی در اروپا مهم است. شنیده شده که سرانه فرقه گفته اند اگر بتوانند اسم سازمان را از لیست تروریستی آمریکا خارج کنند میتوانند حضور رجوی در اروپا…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقفرقه رجوی مشخص کن مخالف چه کسی هستی

  فرقه رجوی مشخص کن مخالف چه کسی هستی

  در دنیای مجازی که سازمان کار میکند همه حرفی میشود زد و همه کار میتوان کرد در این محیط مجازی سازمان غول بی شاخ و دمی است اما در واقعیت هیچ نیست! به هر حال در این دنیای مجازی اگر بهتر ریز شویم میتوان دید…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقشعار ضدامپریالیستی رجوی از ادعا تا واقعیت

  شعار ضدامپریالیستی رجوی از ادعا تا واقعیت

  روزگاری بود که شعار ضدامپریالیستی رجوی گوش فلک را کر کرده بود. از عملیاتهای نظامی علیه نیروهای آمریکایی در زمان شاه، تا سرودهای انقلابی ضد آمریکایی «سرکوچه کمینه» و سرود «نبرد با آمریکا» و اعلام حمایت از اشغال سفارت آمریکا درتهران تا اطلاعیه های آتشین…

 • کلاهبرداریمجاهدین؛ گدایی یا همیاری

  مجاهدین؛ گدایی یا همیاری

  داستان این برنامه که تحت عنوان «همیاری» در تلویزیون مجاهدین اجرا می شود و طی آن دلقکهای دربار رجوی برای حرفها و سخنان چندش آور به تلویزیون آورده می شوند و از آن طرف خط هم کسانی که از طرف مسئول تشکیلاتیشان به آنها گفته…

 • اضمحلال فرقه رجویپدیده فرار در فرقه رجوی

  پدیده فرار در فرقه رجوی

  بخاطر دارم که سال 1385 تعداد زیادی از کادرهای بالای سازمان از تشکیلات جدا شدند و اغلب آنها هم بصورت فرار از مناسبات خود را به کمپ پناهندگی آمریکاییها که جنب اشرف برپا شده بود رساندند. از جمله آن افراد می توان از عماد باقری،…

 • اضمحلال فرقه رجویآمریكا نیز خواهان اخراج مجاهدین از عراق شد

  آمریکا نیز خواهان اخراج مجاهدین از عراق شد

  انتقال اعضای کمپ اشرف به هر نقطه دیگری غیر از اشرف مساوی است با فروپاشی و از هم گسیختن زنجیری که رهبری سازمان آنها را به اسارت کشیده است. این موضوع را قبل از هر کس خود رهبری مجاهدین می داند کما اینکه اولین کسی…

 • اضمحلال فرقه رجویچرا مجاهدین چنین کردند؟

  چرا مجاهدین چنین کردند؟

  ای کاش ملاحظات و زد و بند های سیاسی نبود تا پس از دستگیری اش به جرم تروریسم در دادگاه محاکمه میشد و اینهمه آدم در بند آزاد میشدند و پی کار و زندگی خود میرفتند اما متاسفانه روزگار مسیر دیگری را رقم زده بود.…

 • مسعود رجویپنهان کاری رجوی

  پنهان کاری رجوی

  ما دردمون یکی دوتا نیست طرف میترسید دم از جنگ میزد دم از مبارزه میزد. انسان نبود دم از حقوق بشر میزد! خودش 3 تا زن گرفته بود دم از زندگی بدون زن میزد. توی سازمانش آدما رو میکشت دم از.....میزد و باز هم لاف…

 • تروریسم فرقه مجاهدینعاقبت تروریسم مجاهدین

  عاقبت تروریسم مجاهدین

  بن لادن مرد و یا کشته شد اما رو سیاهی به مسعود رجوی ماند! من نمیدانم چرا این آقایان که دم از عدالت و برابری و اسلام میزنند بی جهت نام دین و مذهب را خراب کرده و آنرا وسیله ای برای پیشرفت خود قرار…

 • اسیران اشرفچرا باید همیشه بچه های مظلوم و ساده لوح قربانی مطامع رجوی ها شوند؟

  چرا باید همیشه بچه های مظلوم و ساده لوح قربانی مطامع رجوی ها شوند؟

  خاطراتم را مرور میکردم متاسفانه کلامی جز آه و حسرت برایم نمی ماند انسانهایی که خدا نعمت بودن را به آنها داده باید هستی خود را بیهوده ببازند. جریان اخیر را از زبان رسانه های گوناگون شنیدم و نتیجه ای که گرفتم این بود. دیدم…

 • اسیران اشرفجنایتی دیگر از فرقه رجوی

  جنایتی دیگر از فرقه رجوی

  چقدر گفتیم و نوشتیم کاش میگذاشتند آنها حرفهای ما را بخوانند و خود را اینگونه طعمه های آتش نکنند. واقعا مغز شویی رجوی اینروزها همه را به وادی افسردگی برده تا با خلاص کردن جان خود از دست تشکیلات رهایی یابند. این سازمان و مریم…

دکمه بازگشت به بالا