مرور

انجمن نجات مرکز بوشهر

رجوی وطن فروش بر طبل جنگ می کوبد

پس از خیمه شب بازی اخیر آمریکا علیه ایران و ملتهب کردن فضای بین المللی و پس از اینکه همه کارشناسان سیاسی و امنیتی بین المللی و همینطور تحلیل گران و مفسران سیاسی خود آمریکایی اذعان کردند که این سناریو (طرح ترور سفیر عربستان) یک سناریوی…

حمایت فرقه رجوی از یک قاتل

فرقه رجوی اما در این میان تماشایی است. آنها که از اخبار و تحولات داخل ایران هیچگونه اطلاعی ندارند و فقط همه چیز را در محیط بسته و کاملا مسدود خود بررسی میکنند و همه چیز را مثل سی سال پیش فضای جامعه ایران می بینند گاها تحلیلهای آنها صد و…

در فرقه رجوی زندانبان و زندانی هر دو اسیرند!

سازمان به اصطلاح مسئول اولی را تعیین کرده تا مجددا یک ریل از تناقضات و نشستها را برای نیروها برپا کند اگر شما خوب به این مسئله نگاه کنید سالهاست که سازمان سعی دارد توسط زندانبانانی که همان شورای رهبری هستند افراد اسیر را در اشرف کنترل…

اندر باب عوام فریبی مریم رجوی

چند روز پیش در پاریس مراسمی برای افطار ماه رمضان از طرف فرقه رجوی برگزار شد که در آن مریم رجوی نیز شرکت کرد. از خرج و مخارج و پول های هنگفتی که در این زمینه خرج میکنند که بگذریم، اصل موضوع و هدف آنها عوام فریبی و گول زدن افکار عمومی…

مجاهدین و بازنشسته ها

سالهای قبل که سازمان در لیست نبود به همین امریکا فحش میداد بعد هم به افراد سازمان می گفت ما از خطوط ضد امپریا لیستی سازمان عدول نکرده ایم حالا هم که چند کنگرس من و سناتور امریکایی از ما پشتیبانی کرده اند خب اینها که جزو دولت امریکا نیستند…

افشای پشت پرده تحرکات فرقه رجوی توسط روزنامه آمریکایی

خروج از لیست تروریستی قبل از آنکه بخاطر هرچیزی برای فرقه رجوی مهم باشد بخاطر حضور خود رجوی در اروپا مهم است. شنیده شده که سرانه فرقه گفته اند اگر بتوانند اسم سازمان را از لیست تروریستی آمریکا خارج کنند میتوانند حضور رجوی در اروپا را نیز…

فرقه رجوی مشخص کن مخالف چه کسی هستی

در دنیای مجازی که سازمان کار میکند همه حرفی میشود زد و همه کار میتوان کرد در این محیط مجازی سازمان غول بی شاخ و دمی است اما در واقعیت هیچ نیست! به هر حال در این دنیای مجازی اگر بهتر ریز شویم میتوان دید که در اینجا تمامی سیاستمداران…

شعار ضدامپریالیستی رجوی از ادعا تا واقعیت

روزگاری بود که شعار ضدامپریالیستی رجوی گوش فلک را کر کرده بود. از عملیاتهای نظامی علیه نیروهای آمریکایی در زمان شاه، تا سرودهای انقلابی ضد آمریکایی «سرکوچه کمینه» و سرود «نبرد با آمریکا» و اعلام حمایت از اشغال سفارت آمریکا درتهران تا…

مجاهدین؛ گدایی یا همیاری

داستان این برنامه که تحت عنوان «همیاری» در تلویزیون مجاهدین اجرا می شود و طی آن دلقکهای دربار رجوی برای حرفها و سخنان چندش آور به تلویزیون آورده می شوند و از آن طرف خط هم کسانی که از طرف مسئول تشکیلاتیشان به آنها گفته شده که پشت خط سیمای…

پدیده فرار در فرقه رجوی

بخاطر دارم که سال 1385 تعداد زیادی از کادرهای بالای سازمان از تشکیلات جدا شدند و اغلب آنها هم بصورت فرار از مناسبات خود را به کمپ پناهندگی آمریکاییها که جنب اشرف برپا شده بود رساندند. از جمله آن افراد می توان از عماد باقری، پرویز فرهمند،…