انجمن نجات مرکز بوشهر

 • فرقه گرایی مجاهدینخاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف - قسمت ششم

  خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت ششم

  محمد گفت شنیدی چی شده؟ گفتم نه، گفت یک نفر فرار کرده دارند دنبال او می گردند که پیدایش کنند. نام او هم «حبیب پرندک» است. تا صبح ما دنبال حبیب پرندک گشتیم ولی او را پیدا نکردیم که از طریق بیسیم به فرمانده گشت…

 • اسیران اشرفاحمد رازانی هم رفت !!

  احمد رازانی هم رفت!!

  احمدعلی بخاطر بی مهری هایی که سازمان علیه او انجام داده بود بشدت با سازمان زاویه داشت و در تشکیلات همیشه بعنوان حلقه ضعیف و کسی که همیشه باید تحت مراقبت باشد شناخته میشد. ملاقاتهای او با فرزندانش ابتدا خیلی محدود و سپس کاملا قطع…

 • فرقه گرایی مجاهدینخاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف - قسمت پنجم

  خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت پنجم

  خواننده این مطالب اگر با مناسبات مجاهدین آشنایی نداشته باشد شاید برایش خیلی عجیب باشد و باورنکردنی که چرا این همه فشار به افراد آورده می شود و اصلا چرا این افراد اینقدر فشار پذیر می شوند؟ ولی شما بایستی تصور کنید که هیچ راهی…

 • کمپ اشرفخاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف - قسمت چهارم

  خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت چهارم

  در هر قرارگاه هم سه تا چهار کامپیوتر گذاشته بودند ده تا پانزده سایت ساخته بودند که یک سری از آن سایتهای رسمی خودشان بود و یک سری هم سایتهایی که در همانجا ساخته بودند مثل سایت کامپیوتر و سایت ترابری و امداد و غیره…

 • ماشین تبلیغاتی مجاهدینتحلیلهای آبكی تشكیلات رجوی از وضعیت ایران

  تحلیلهای آبکی تشکیلات رجوی از وضعیت ایران

  در یک دستگاه بسته که هیچ راهی به بیرون نیست و هوای تازه وارد نمی شود اصلا نباید انتظاری داشت که تحلیل و تفسیر درستی از شرایط بیرون ارائه دهد. دستگاه رجوی نیز که دید آنها نسبت به جامعه ایران دید سی سال پیش است…

 • کمپ اشرفخاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف - قسمت سوم

  خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت سوم

  در دوره صدام که تیمهای عملیاتی و شناسایی تشکیل می شد و آنها را برای عملیات به داخل کشور یا نزدیک مرز می فرستادند همیشه سعی می کردند که نفراتی را انتخاب کنند که به لحاظ تشکیلاتی از آنها کاملا مطمئن باشند. و در مورد…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقچرا باید در سازمان مجاهدین دو رو بود؟

  چرا باید در سازمان مجاهدین دو رو بود؟

  رمز پیشرفت مسئولین عالی رتبه سازمان اعم از مهدی ابریشم چی (شریف) و بقیه مجاهدین!! در دو رو بودن است یعنی آنجا که مخالف هستی باید تا بن استخوان کارهای خراب رهبری را تائید کنی وقتی کردی حالا مجاهدی!! بسیار عجیب، اما واقعی است آنها…

 • کمپ اشرفخاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف - قسمت دوم

  خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت دوم

  آرمانخواه چند بار سعی کرده بود که با همسرش تماس بگیرد و در مورد رفتن و ماندن با او تعیین تکلیف کند ولی موفق نشده بود چون در مناسبات مجاهدین اصلا رابطه ای بین زنان و مردم نیست بخصوص زنان و شوهران. به همین خاطر…

 • اسیران اشرففاجعه دیگری در اشرف

  فاجعه دیگری در اشرف

  رجوی دارد نفرات داخل مناسبات خودش را آماده می کند که دوباره دست به چنین کارهای وحشتناکی بزند که وجدان هر انسانی را می آزارد. آنها را به لحاظ ذهنی آماده می کند که باز هم مثل این افراد بایستی دست به اعتصاب غذا زده…

 • کمپ اشرفخاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف - قسمت اول

  خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت اول

  همه افراد می بایستی اجبارا به رختخواب خود بروند. و به این ترتیب یک روز پایان می یافت و می رفتیم که روزی دیگر را فردا آغاز کنیم. این برنامه نه یک روز و دو روز بلکه هفته ها و ماهها و سالها ادامه پیدا…

 • اعضاء مجاهدین خلقعاقبتی که باید عبرت دیگر اعضاء مجاهدین باشد

  عاقبتی که باید عبرت دیگر اعضاء مجاهدین باشد

  مرضیه میخواست تا با سازمان به اوج برسد اما نمی دانست که هر که با سازمان رفت که دیگر رفت! مگر بنی صدر رییس جمهور نبود؟؟ یا هرکدام از اعضاء و هواداران؟ از آنها چه ماند؟ اگر به صورت یک فرد عادی هم منزلت داشتند…

 • اعضاء مجاهدین خلقپیام به هواداران نا آگاه فرقه رجوی

  پیام به هواداران نا آگاه فرقه رجوی

  و اگر واقعا شماها کسی را در اشرف ندارید و تنها هواداران این فرقه هستید دست از این کار زشت بردارید و الا خودتان را در جنایات سازمان و رهبریش سهیم کرده و جایی را در جهنم نسیب خود خواهید کرد یادم می آید رجوی…

دکمه بازگشت به بالا