مرور

انجمن نجات مرکز بوشهر

آمریکا نیز خواهان اخراج مجاهدین از عراق شد

انتقال اعضای کمپ اشرف به هر نقطه دیگری غیر از اشرف مساوی است با فروپاشی و از هم گسیختن زنجیری که رهبری سازمان آنها را به اسارت کشیده است. این موضوع را قبل از هر کس خود رهبری مجاهدین می داند کما اینکه اولین کسی که در مورد اظهارات سخنگوی…

چرا مجاهدین چنین کردند؟

ای کاش ملاحظات و زد و بند های سیاسی نبود تا پس از دستگیری اش به جرم تروریسم در دادگاه محاکمه میشد و اینهمه آدم در بند آزاد میشدند و پی کار و زندگی خود میرفتند اما متاسفانه روزگار مسیر دیگری را رقم زده بود. افشای سازمان و رهبری پلیدش و رو…

پنهان کاری رجوی

ما دردمون یکی دوتا نیست طرف میترسید دم از جنگ میزد دم از مبارزه میزد. انسان نبود دم از حقوق بشر میزد! خودش 3 تا زن گرفته بود دم از زندگی بدون زن میزد. توی سازمانش آدما رو میکشت دم از.....میزد و باز هم لاف میزد. دوستی میگفت هر کی هر چی نداره…

عاقبت تروریسم مجاهدین

بن لادن مرد و یا کشته شد اما رو سیاهی به مسعود رجوی ماند! من نمیدانم چرا این آقایان که دم از عدالت و برابری و اسلام میزنند بی جهت نام دین و مذهب را خراب کرده و آنرا وسیله ای برای پیشرفت خود قرار می دهند. همین رجوی که امروز در خفا پنهان شده…

چرا باید همیشه بچه های مظلوم و ساده لوح قربانی مطامع رجوی ها شوند؟

خاطراتم را مرور میکردم متاسفانه کلامی جز آه و حسرت برایم نمی ماند انسانهایی که خدا نعمت بودن را به آنها داده باید هستی خود را بیهوده ببازند. جریان اخیر را از زبان رسانه های گوناگون شنیدم و نتیجه ای که گرفتم این بود. دیدم رجوی پس از…

جنایتی دیگر از فرقه رجوی

چقدر گفتیم و نوشتیم کاش میگذاشتند آنها حرفهای ما را بخوانند و خود را اینگونه طعمه های آتش نکنند. واقعا مغز شویی رجوی اینروزها همه را به وادی افسردگی برده تا با خلاص کردن جان خود از دست تشکیلات رهایی یابند. این سازمان و مریم رجوی که الان…

نابودی دیکتاتورها، یکی پس از دیگری!

خانواده های قهرمان در این میان یکسال است که پایداری میکنند تا با ایستادگیشان این دیکتاتور بلا عوض را از ریشه بکنند و بچه هایشان را آزاد کنند. سازمانی که یاد گرفته تا در شکافها زندگی کند و با کلک و دروغ زندگی بگذرانند و شب خود را روز کنند.…

خانواده ها سرنگون کننده تشکیلات رجوی

در سال 2011 یا سال 1390 انسان باید دروغهایی را ببیند که در تاریخ ندیده اگر ملت های متمدن دیگر در علم و اخلاق پیشرفت میکنند سازمان و رهبری آن در دروغگویی و دنائت! راستی این فرقه بدبخت عقب مانده ارتجاعی تا چندی دیگر چه چیزی را برای ارائه…

خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت دوازدهم

تملق گویی و چاپلوسی یکی از ویژگیهای خاص در دستگاه تشکیلات مجاهدین است. تملق گویی از رجوی و پس از آن از مسئولین بالای آن بخصوص زنان سطح بالا یا بقول خودشان "شورای رهبری". البته این نکته جدیدی نیست این رسم همه دیکتاتورهای تاریخ بوده و هست.…

خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت یازدهم

رجوی دستور داد که تمام پرونده های افراد و پروسه زندگیشان یکبار دیگر مرور شود. و کمیته ای تشکیل شد که کارشان مطالعه و مرور پرونده نفرات تشکیلات بود در پروسه هرکس یک نقطه ابهام داشت و اینکه از فلان سال تا فلان سال کجا بوده سریع او را دستگیر…