مرور

انجمن نجات مرکز بوشهر

آمریكا نیز خواهان اخراج مجاهدین از عراق شد

انتقال اعضای كمپ اشرف به هر نقطه دیگری غیر از اشرف مساوی است با فروپاشی و از هم گسیختن زنجیری كه رهبری سازمان آنها را به اسارت كشیده است. این موضوع را قبل از هر كس خود رهبری مجاهدین می داند كما اینكه اولین كسی كه در مورد اظهارات سخنگوی…

چرا مجاهدین چنین کردند؟

ای کاش ملاحظات و زد و بند های سیاسی نبود تا پس از دستگیری اش به جرم تروریسم در دادگاه محاکمه میشد و اینهمه آدم در بند آزاد میشدند و پی کار و زندگی خود میرفتند اما متاسفانه روزگار مسیر دیگری را رقم زده بود. افشای سازمان و رهبری پلیدش و رو…

پنهان کاری رجوی

ما دردمون یکی دوتا نیست طرف میترسید دم از جنگ میزد دم از مبارزه میزد . انسان نبود دم از حقوق بشر میزد ! خودش 3 تا زن گرفته بود دم از زندگی بدون زن میزد . توی سازمانش آدما رو میکشت دم از ......میزد و باز هم لاف میزد . دوستی میگفت هر کی هر چی…

عاقبت تروریسم مجاهدین

بن لادن مرد و یا کشته شد اما رو سیاهی به مسعود رجوی ماند! من نمیدانم چرا این آقایان که دم از عدالت و برابری و اسلام میزنند بی جهت نام دین و مذهب را خراب کرده و آنرا وسیله ای برای پیشرفت خود قرار می دهند . همین رجوی که امروز در خفا پنهان شده…

چرا باید همیشه بچه های مظلوم و ساده لوح قربانی مطامع رجوی ها شوند؟

خاطراتم را مرور میکردم متاسفانه کلامی جز آه و حسرت برایم نمی ماند انسانهایی که خدا نعمت بودن را به آنها داده باید هستی خود را بیهوده ببازند . جریان اخیر را از زبان رسانه های گوناگون شنیدم و نتیجه ای که گرفتم این بود . دیدم رجوی پس از…

جنایتی دیگر از فرقه رجوی

چقدر گفتیم و نوشتیم کاش میگذاشتند آنها حرفهای ما را بخوانند و خود را اینگونه طعمه های آتش نکنند . واقعا مغز شویی رجوی اینروزها همه را به وادی افسردگی برده تا با خلاص کردن جان خود از دست تشکیلات رهایی یابند . این سازمان و مریم رجوی که الان…

نابودی دیکتاتورها، یكی پس از دیگری!

خانواده های قهرمان در این میان یكسال است كه پایداری میكنند تا با ایستادگیشان این دیكتاتور بلا عوض را از ریشه بكنند و بچه هایشان را آزاد كنند . سازمانی كه یاد گرفته تا در شكافها زندگی كند و با كلك و دروغ زندگی بگذرانند و شب خود را روز…

خانواده ها سرنگون كننده تشكیلات رجوی

در سال 2011 یا سال 1390 انسان باید دروغهایی را ببیند كه در تاریخ ندیده اگر ملت های متمدن دیگر در علم و اخلاق پیشرفت میكنند سازمان و رهبری آن در دروغگویی و دنائت! راستی این فرقه بدبخت عقب مانده ارتجاعی تا چندی دیگر چه چیزی را برای ارائه…

خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت دوازدهم

تملق گویی و چاپلوسی یكی از ویژگیهای خاص در دستگاه تشكیلات مجاهدین است. تملق گویی از رجوی و پس از آن از مسئولین بالای آن بخصوص زنان سطح بالا یا بقول خودشان "شورای رهبری". البته این نكته جدیدی نیست این رسم همه دیكتاتورهای تاریخ بوده و هست.…

خاطرات روزگار غریب اسارت در اشرف – قسمت یازدهم

رجوی دستور داد كه تمام پرونده های افراد و پروسه زندگیشان یكبار دیگر مرور شود. و كمیته ای تشكیل شد كه كارشان مطالعه و مرور پرونده نفرات تشكیلات بود در پروسه هركس یك نقطه ابهام داشت و اینكه از فلان سال تا فلان سال كجا بوده سریع او را دستگیر…