مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

پیام دریافتی از زندان اشرف 3

آقای" الف – ر" از اعضای ناراضی و مرتبط با آقای پوراحمد در گزارش جدید خود از یگان سایبری فرقه در آلبانی پرده برمیدارد و میگوید: " آقای پوراحمد دیگه چند سال ما باید فریب رجویها را بخوریم ودم برنیاوریم. مابعد 40 سال دوز و دغل ودروغ مبنی

فیلابی و همپالگیهایش

هذیان سرایی مسلم اسکندر فیلابی تن لش و تن پرورانی ازآغازبرای حفظ جان بی مقدارشان از ایران به فرنگ متواری شدند و درکنار دریا ودریاچه وسواحل فرانسه لمیدند و در ازای هذیان سرایی وتملق گویی مشمئزکننده ازفرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق،

بیاد برادرعزیزتر از جانم ولیرضا

ولی جان سلام. خوبی عزیز بردار. من و سایر اعضای خانواده بیش از پیش دوستت داریم و نگران روند زندگی اسارتبار و آینده ات هستیم. با وجود مرگ های مشکوک دردرون تشکیلات! امیدوارم با تمام اتفاقات عجیب و غریبی که درسازمان مجاهدین خاصه در نمایش 5

برادرم را کشان کشان از اتوبوس پیاده کردند

دیداری صمیمانه در دفتر انجمن نجات گیلان آقای مرتضی پورحسن ازخانواده های دردمند وچشم انتظارمرتبط با انجمن نجات که از کارنامه درخشانی ازتلاش وفعالیت درخصوص رهایی برادر اسیرش برخوردار است و بارها به عراق ناامن سفرکرده است در دیدار اخیرخود با

پیامی از آلبانی برای خانواده ی حسن زاده

برادران چشم انتظار حسن زاده در دفتر انجمن نجات رضا حسن زاده از اسرای ربوده شده ای ست که سالهاست ارتباطش با خانواده اش قطع شده و خانواده اش خاصه مادر سالمندش درچشم انتظاری برای درآغوش کشیدن عزیزش لحظه شماری میکند. رضا حسن زاده از

به همراه من و خانواده های حاضر در انجمن زمزمه کنید

پیام آقای پور احمد به اسیران رجوی در آلبانی در دیدار با شماری از خانواده های دردمند و چشم براه شالیکارگیلک بچه ها سلام. پوراحمد هستم. لابد میشناسین وخوب هم میشناسین. با یه تصمیم قاطع و با یه"نه" بزرگ بالغ بر15 ساله که از شر رجوی

مجاهدین مرگ مسعود رجوی را تایید کردند

مسعود رجوی به زباله دان تاریخ پیوست جنایتکاری که در تاریخ معاصر ایران شایسته این عبارت است. بالاخره تشکیلات سیاه و مافیایی رجوی به محوریت مریم قجرعضدانلو ملقب به مریم رجوی، بعد ازسالیان لاپوشانی مرگ مرموز سرکرده مجاهدین مسعود رجوی، در 21

ولیرضا به خودت بیا

مجید اکبری کهنه سری دردفتر انجمن نجات گیلان ولیرضا اکبری کهنه سری درکسوت یک جنگنده و سرباز وطن درهنگامه نبرد با دشمن متجاوز در جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران اسلامی، درابتدای شروع جنگ خانمانسوز درسال 1359 به اسارت دشمن بعثی درآمد و به

پیامی از آلبانی که ما را به وجد آورد

شادمانی خانم فرحناک پس از اطلاع از وضعیت خواهرش دیداری صمیمی با یک خواهر دردمند و چشم براه "سلام آقای پوراحمد من مدتی با خانم زهرا فرحناک بودم ومدتی در اشرف مسئولم بوده و در لیبرتی هم اورا می دیدم. در لیبرتی درقسمت زنان بود ولی گاها

چگونه داوود را به عراق کشاندند

انجمن نجات گیلان میزبان پدری دردمند و چشم انتظار و مصیبت دیده آقای هوشنگ زاداسماعیلی اهل اسالم شهرستان تالش از گیلان هستند که دلبندش داود را دراسارت رجویها دارد. ایشان بواقع ازکارنامه درخشانی از جنگ و کارزار انسانی درمصاف با رجوی بمنظور