مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

خزعبلات رجویها علیه عبدالرحمان محمدیان

رهایی آقای عبدالرحمان محمدیان با سابقه 28 سال اسارت درفرقه بدنام رجوی به دنیای آزاد برای خود وخانواده دردمندش میمون ومبارک باشد. آقای محمدیان درخصوص جدایی خود ازاین فرقه تروریستی می نویسد: " به قول خودشان در سر فصل ها از افراد به عناوین…

لاف و گزاف رجویها درخصوص سرنگونی موهوم

سایت رسوا و دروغ پرداز رجوی کاشف به عمل آورد و با نشخوار لاطائلات و چرندیات تکراری خویش مدعی شد:"چندی پیش یکی از سران نظام به صحنه آمد و حرفهای عجیبی زد که می‌توان گفت کاملا بی‌سابقه بود. طبق معمول شیرازه‌ٔ اصلی حرف‌هایش بود که البته چیز…

قبور اعضای ناراضی در مقبره الکرخ

قرارگاه پارسیان مقر اصلی رجوی در جوار مقبره الکرخ درحوالی زندان ابوغریب واقع بود که از منطقه گشت حفاظتی امنیتی محسوب میشد که شبانه روز بواسطه گشت مشترک با عارفی ( مخابرات صدام ) تحت پوشش قرار داشت مبادا که ازآن نقطه علیه مقر پارسیان بتوسط…

پدری داغدیده و چشم انتظار در دفتر انجمن نجات گیلان

آقای هوشنگ زاداسماعیلی (بابایی) پدر داغدیده و دردمند و چشم انتظار داود زاداسماعیلی عضو اسیر رجوی در زندان مانز آلبانی زحمات زیادی را در کارزار و جنبش خانواده ها علیه فرقه تبهکار رجوی در راستای رهایی اسرای گرفتار فرقه رجوی ازجمله فرزندش…

دیدار صمیمانه با خانواده رضا حسن زاده عضو اسیر رجوی در آلبانی

رضا حسن زاده از اسرای ربوده شده ای ست که سالهاست ارتباطش با خانواده اش قطع شده و خانواده اش خاصه مادر سالمندش درچشم انتظاری برای درآغوش کشیدن عزیزش لحظه شماری میکند.رضا حسن زاده از اسرای جنگ تحمیلی بود که توسط فرقه رجوی به اسارت…

همه اعضای خانواده از ته قلب منتظر بازگشتت هستیم

نامه به علی قلیزاده عضو اسیر رجوی درآلبانی بنام خدایی که داداشی مهربانی چون تورا نصیب من کرد. تو این فصل سرد زمستان یه سلام گرم به داداشی عزیزم. درابتدای نامه عذر تقصیر. البته می دانم قلب برادرم آنقدر گشاده و بزرگ هستش که خواهر کوچک…

حرمت ” بابا ” را هم لگدکوب کردند

فرقه ستیزه جوی نابخرد رجوی همواره انتقاد ناپذیر بوده وهست ومی گوید ولو در هژمونی دولت در سایه! فقط ماهستیم وهیچ. بر همین منوال با افکار دیکتاتورمآبانه ی مفلوک می سراید که " هرکه با ما نیست پس برماست " ونتیجه اینکه ازصف دشمنان ما یعنی از صف…

دیدار صمیمانه با خانواده محمدتقی یوسفی عضو اسیر رجوی درآلبانی

محمد تقی یوسفی از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی است که هم اکنون در اسارتگاه رجوی در آلبانی محبوس است . ایشان متولد 1346 از روستای گیلاکجان شهرستان رودسر هستند که درسن 18 سالگی بواسطه مادر لباس رزم و وطن دوستی پوشید و روانه جبهه حق علیه…

عقب نشینی مفتضحانه مریم رجوی ازسراب سرنگونی

از بهمن 97 به بهمن 98چهاردهه است که فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین اندر سرنگونی و بدست گرفتن قدرت، اباطیل می بافند و بسختی روزگار خفیف و خائنانه می گذرانند.در طی چهار دهه اسفبار گذشته نه تنها از شعار فریبنده توخالی شان سودی نجستند…

دیدار با محمد طاهر محمدزاده در دفتر انجمن نجات گیلان

همسر و فرزندانش چشم براه سید ولی هستندسید ولی محمدزاده از افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران با سابقه خدمت 7 ساله در گیرودار جنگ تحمیلی، مابعد نقش آفرینی تحسین برانگیز درموضع دفاعی ازآب وخاک و وطن زیبایش ایران به اسارت صدامیان درآمد ودرهنگامه…