ماشین تبلیغاتی مجاهدین

همیاری با سیمای سانسور فرقه رجوی!؟

فرقه مدتی است برنامه ای تحت عنوان همیاری با سیمای به اصطلاح آزادی در تلویزیون خود پخش می کند چنان فضایی تبلیغاتی راه انداخته که گویی تمام عالم از خارجه گرفته تا داخله، کمک مالی است که به سمت تلویزیون فرقه سرازیر می شود. واقعا کدام مغز خر خورده ای برای تلویزیون فرقه که سر و ته آن مشخص نیست به کجا منتهی می شود پولش را هزینه می کند. اگر تلویزیون فرقه را مشاهده کرده باشید تماسهای متعددی با مجری برنامه گرفته می شود آیا این تماسها خود به خودی صورت می گیرد یا هماهنگ شده است تلویزیون فرقه چه چیزی دارد که فرد را به خودش جلب توجه کند!! برنامه های تکراری!!سانسور که مرز ندارد، تبلیغات دروغ و آوردن یک شکنجه گر مثل مهدی ابریشمچی به صحنه و یک دلقک، ثابت همیشه روی آنتن تلویزیون فرقه است. قبل از اینکه این دلقک را به برنامه های تلویزیونی راه بدهند در مقرها مثل بوزینه روی سن ملق می زد. واقعا هر بیننده ای از دیدن برنامه های تلویزیون فرقه حالت تهوع می گیرد و جالب این جاست که فرقه مدعی است که مردم ایران به تلویزیون فرقه کمک مالی می کنند. و از طرفی مدعی است که در هر شهر و یا استان های ایران یک گزارشگر دارند که روزانه گزارش داخله را برای تلویزیون فرقه ارسال می کند. این الاغ طبسی اگر هوادار یا سمپاتی در داخله می داشت به این حال و روز نکبت بار نمی افتاد. تلویزیون فرقه فقط برای اسیران در بند فرقه کارایی دارد برای کسانی که با دنیای بیرون از خود قطع هستند وبا واقعیت ها فاصله نوری دارند. یادش به خیر دوست گرامیم برادر (م – خ) ریز در جریان کارهای تلویزیون فرقه بود یک بار بعد از اتمام برنامه تلویزیون فرقه بیرون از سالن غذا خوری با هم قدم می زدیم برای من در رابطه با تلویزیون فرقه تعریف می کرد. در ادامه می گفت تمامی تماسهای خارجه که صورت می گیرد از قبل هماهنگ شده است کمک های مالی که مطرح می شود دروغ است هیچ کس در خارجه به این تلویزیون کمک مالی نمی کند تبلیغات کاذب است. و تماسی از داخله گرفته نمی شود از قبل با یک سری پناهنده در خارجه هماهنگ می شود که تماس بگیرند و بگویند که ما از داخله تماس می گیریم بابت این کار سازمان به آنها پول می دهد. با تبلیغات پوشال و شارلاتان بازی نام آن را می گذارند همیاری. سیمای عقب افتاده و ایدئولوژی مرتجع رهبری فرقه در آن حاکم است. کافی است یک سر سوزنی سانسور را از به اصطلاح سیمای آزادی بر دارند و آن را همگانی کنند آنوقت خواهیم دید که این سیما یک ماه دوام نمی آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا