هفدهم جون و شوی خالی از ایرانی

امسال هم طبق معمول هر سال فرقه منحوس و ضد بشری و ضد ایرانی رجوی شوی مسخره و تهوع آور ۱۷ جون را برگزار میکند و میلیون یورو هزینه این شوی مسخره که تمامی افراد شرکت کننده در آن اجاره ای میباشند و از کشورهای مختلف با هزینه های پرداخت شده به پاریس می آیند میباشد افرادی از لهستان و پناهجویان و پناهندگان افغانی عربهای مقیم فرانسه و رنگین پوستان افریقایی و…………..شرکت کنندگان این شوی مسخره و ضد ایرانی میباشند و طبق سیاق ثابت فقط ۲۰۰ الی ۳۰۰ ایرانی در این شو هر ساله شرکت میکنند.

این شو که هر ساله با سیاستمردان عمدتا بازنشسته و از دور خارج شده اروپایی و آمریکایی با هزینه های پرداخت شده مزّین میشود با حضور رییس جمهور مادام العمر شورای مزدبگیران مقاومت که با لباسی گرانقیمت و با پرچم شیروخورشید نشان در دست بر روی سن بزرگ سالن شروع میشود.
این شو فقط مصرف تبلیغاتی و عوامفریبانه دارد و فرقه مزبور جهت قدرتنمایی و ژست سیاسی هر ساله آن را به نمایش میگذارد.
لازم میدانم که نکته ای در مورد پرچم شیر و خورشید اینفرقه از قول آقای مسعود رجوی بیان کنم چون سران اینفرقه برای پیشبرد اهداف ضدبشری خود از هر ابزاری برای فریب اذهان استفاده میکند و یکی از این ابزار پرچم شیر و خورشید است آقای مسعود رجوی در مورد پرچم شیروخورشید مجاهدین چنین میگفت:
مجاهدین با انتخاب پرچم شیروخورشید این پرچم را از دست و مالکیت اضداد و سلطنت طلبها و بورژوازی بیرون کشید و از آن خود کرد. ولی شیروخورشید پرچم ما اساسا محتوی و تعریف خودش را دارد و ۱۸۰ درجه با تعریف و محتوای اضداد فرق بنیادی و اساسی دارد نقش شیر در پرچم ما حضرت علی ع است و آن شمشیر در دست شیر همان ذوالفقار حضرت علی ع است و خورشید در پشت شیر همان حضرت فاطمه است.
فرقه رجوی متاسفانه تمامی عملکردهایش در بیرون فرقه فقط مصرف تبلیغات و عوامفریبی دارد و تمام تلاش خود را میکند که از خود یک چهره دمکراتیک و آزادیخواه نشان دهد مثلا در این شو و سایر شوهای فرقه خانم رجوی با کت و دامن و با صورت آرایشکرده بر روی سن میرود در صورتیکه در مناسبات درونی فرقه رجوی پوشیدن دامن و آرایش کردن برای زنان مطلقا ممنوع است.
صحبت از جدایی دین و دولت که در این شو و شوهای دیگر اینفرقه که از خانم مریم رجوی شنیده میشود فقط جنبه تبلیغاتی دارد چون در مرامنامه و اساسنامه شورای ملی مقاومت یا شورای مزدبگیران مقاومت نام دولت مجاهدین دولت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران ثبت و تثبیت شده است.
آخر سوال اینجاست که:
چرا عوامفریبی و شارلاتانیزم؟ چرا دروغ؟ چرا عدم شفافیت باخلق قهرمان ایران؟ چرا با دروغ و با عوامفریبی میخواهید به هدف خود که همان تصاحب قدرت و ایجاد اختناق و سرکوب خلق قهرمان است برسید؟خجالت بکشید و شرم کنید شرم یک احساس انقلابی است چرا در شو های شما فقط افراد خارجی آنهم با پرداخت هزینه شرکت میکنند و فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ ایرانی آنهم با پرداخت پول و هزینه سفر یا ترس از افشای مسایل خصوصی آنها شرکت میکنند؟خجالت بکشید

این را بدانید که با این شوها فقط باعث تمسخر خود میشوید به خود آیید و کله کبکی خود را از زیر برف شارلاتانیزم و دروغگویی خارج کنید و واقعیت دنیا و جهان و خودتان را ببینید آنوقت متوجه میشوید که در تعادل قوا شما پشه هم نیستید!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا