بهزاد علیشاهی

 • اضمحلال فرقه رجویمجاهدین خلق و پایان لیست سیاه و آغاز روزگاری سیاه تر

  مجاهدین خلق و پایان لیست سیاه و آغاز روزگاری سیاه تر

  البته سالها پیش مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان و اروپا هم خارج شده بودند و باز قبل تر همچنین ازلیست تروریستی آمریکا، طی این سالیان خروجشان موجب چندان تغییر چشمگیری در درون سازمان و یا در ارتباطشان با سایر گروهها و اپوزسیون نشد که بتوان…

 • فریباحمد شهید و هم بویی و هم خویی اش با مجاهدین خلق

  احمد شهید و هم بویی و هم خویی اش با مجاهدین خلق

  اما چرا احمد شهید از بین همه گروهها مجاهدین را انتخاب میکند که از قضا کمترین ارتباط را با فضای داخل ایران دارند و به دلیل بی اعتباری در نزد مردم هرگونه تماس با مردم برایشان یک عملیات محسوب شده و به دلیل فضای بسته…

 • مریم رجویتبحر خانم رجوی در شغل قبلی

  تبحر خانم رجوی در شغل قبلی

  وضعیت ضعیف مریم رجوی در داخل سازمان و نبود مسعود رجوی که هر روز بیش از پیش تاثیرش را در داخل مناسبات میگذارد ,باعث شده که قبل از هر چیز مریم به موقعیت خودش در سازمان بیندیشد, فرار اعضا و اعتراضات مختلف آنها در مقر…

 • مجاهدین بازیچه ای برای غربمریم رجوی در استونی، اپوزسیون در پراگ

  مریم رجوی در استونی، اپوزسیون در پراگ

  سایر اپوزسیون البته مجاهدین خلق را بر سر سفره وابستگی و دریافت کمک مالی راه ندادند و ترجیح دادند کنفرانسشان را بدون این سازمان برگزار کنند , سازمانی که بدنامی آن از وابستگی به بیگانه و فعل پذیری آنان بسیار بیشتر است. آنها در پراگ…

 • اضمحلال فرقه رجویهفته ای که کلاغ هم پر نزد

  هفته ای که کلاغ هم پر نزد

  این برنامه ها برای رئیس جمهور حسرت به دلی که نزدیک به دو دهه این لقب را یدک میکشد البته غنیمت بود و مایه مسرت و واقعا به لحاظ روحی نیاز شدیدی به آن داشت , مجاهدین در رویاهایشان همیشه برای این روز و این…

 • همکاری با بیگانگانمجاهدین، تجمیع ضد ایرانی, تجمع ضدملی

  مجاهدین، تجمیع ضد ایرانی, تجمع ضدملی

  بعد از سقوط صدام سازمان مجاهدین خلق عده ای از افسران ارشد استخبارات صدام را که به دلیل ماهیت کاری ناشناخته بودند بعنوان کنتراکتچی و بازاری ومامور خرید و رابط به استخدام خود در آورد و با ارائه خدمات وپول هنگفت به آنان از خدمات…

 • مجاهدین بازیچه ای برای غربحکمت خروج

  حکمت خروج”در” از لیست تروریستی به خدمت گرفتن”دیوار” است

  گردهمایی 150 نفره در بروکسل , نشست بیست نفره در واشنگتن که البته از شصت نفر دعوت شده بود , نشستی که به دعوت بنیاد اولاف پالمه در سوئد برگزار شد, کنفرانس لندن , کنفرانس برلین , تشکیل شورای ملی توسط رضا پهلوی , اتحاد…

 • اضمحلال فرقه رجویبعد از مهره به مهره کردن حریف، حالا حرکت با ماست

  بعد از مهره به مهره کردن حریف، حالا حرکت با ماست

  بیرون آمدن از لیست تروریستی توسط آمریکا برای به خدمت گرفتن این گروه البته دست آنها را هر چه بیشتر در پولشویی و فریب ایرانیان خارج کشورباز میکند و بالقوه میتواند اختیارات بیشتری برایشان ایجاد کند منجمله تماس مستقیم با اربابان بیشمارش و گرفتن پول…

 • مجاهدین بازیچه ای برای غربرقص با یک زمزمه

  رقص با یک زمزمه

  امروز فقط یک زمزمه برای بیرون آمدن مجاهدین از لیست شنیده میشود، صرفنظر از محقق شدن یا نشدنش ,مجاهدین با همین زمزمه به جشن و پایکوبی پرداخته اند واز آن با عناوینی چون"آغاز یک دوران خجسته" طلیعه پیروزی"پیروزی بزرگ مقاومت"روز بزرگ پیروزی" و بسیاری تعابیر…

 • استراتژی خشونت طلبانهعصرانه و افطار در اورسوراواز

  عصرانه و افطار در اورسوراواز

  مریم رجوی در یک نشست داخلی در اورسوراواز که در سطح خاصی هم برگزار شده ضمن آماده سازی ذهن اعضا برای ایجاد خشونت و تبلیغ کشته شدن و جنگیدن برای حفظ اشرف به هر قیمت , گفته است که مجاهدین خلق از بدو تاسیس با…

 • فرقه گرایی مجاهدینقوانین ساده و قابل فهم تشکیلاتی و فرقه ای کلید پاسخ به عملکرد مجاهدین است

  قوانین ساده و قابل فهم تشکیلاتی و فرقه ای کلید پاسخ به عملکرد مجاهدین است

  کلید پاسخ همه این سئوالها این است که مجاهدین دروغ میگویند , مسئله روز خود را حل میکنند , به فکر قدرت هستند و میخواهند خود را بزرگ نشان دهند و پول باد آورده از اربابان میگیرند که هم باید پاسخگوی آنها باشند و سفارشات…

 • فرقه گرایی مجاهدینزندان سازی کمپ ترانزیت لیبرتی

  زندان سازی کمپ ترانزیت لیبرتی

  این سازمان است و نه سازه که برای افراد زندان میسازد , اگر شما حتی قوانین حاکم بر گوانتانامو را هم بردارید آنجا میتواند یک کمپ توریستی خیلی عالی و جذاب هم باشد , این قرق مصنوعی ,پوشش اجباری , نگهبانان آمریکایی و بازجویی و…

دکمه بازگشت به بالا