بهزاد علیشاهی

 • اسیران اشرفبعد از باقی ماندن مجاهدین در لیست تروریستی و بعد از انتخاب مسئول اولی در سازمان

  بعد از باقی ماندن مجاهدین در لیست تروریستی و بعد از انتخاب مسئول اولی در سازمان

  دوستان عزیزنگه داشتن شما توی اشرف فقط و فقط برای سازمان و رهبریش سودمند است و بس، آنها به بهانه حضورمنسجم شما دائم از عربستان واسرائیل و بقیه جاها پول میگیرند، پولی که البته خرج شما نمیشود، برای همین سازمان میخواهد به هر قیمتی شما…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقوقتی بوی ننگ یک فرقه بیشتر ازرایحهَ خوشخدمتی آن است

  وقتی بوی ننگ یک فرقه بیشتر ازرایحهَ خوشخدمتی آن است

  مجاهدین از لیست بیرون نیامدند اما در جریان تلاش برای خروج از لیست گذشته خود را انکار کردند مبارزه مسلحانه را طرد کردند و درحالی که فکر میکردند خروجشان حتمی است نهادهای تصمیم گیری آمریکا را صالح و برحق خواندند.حالا علاوه بر اینکه بور و…

 • اسیران اشرفپیام بهزاد علیشاهی خطاب به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق

  پیام بهزاد علیشاهی خطاب به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق

  هیچوقت به خودتان جرأت داده اید که بپرسید چرا سازمان به اشرف نیاز دارد؟ آیا واقعا برای جان اشرف نشینها ارزشی قائل است؟ چرا هیچوقت تلاش نکرده آنها را به اروپا و آمریکا انتقال دهد؟ یا لااقل درخواستی در این باره نکرده؟ هیچوقت از خودتان…

 • کلاهبرداریبخشی ازسوتی های مجاهدین خلق در چهار روز برنامه پولشویی

  بخشی ازسوتی های مجاهدین خلق در چهار روز برنامه پولشویی

  از این دست سوتی ها که نشاندهنده رذالت پیشگی مجاهدین است زیاد بود که وقت میخواست و امکانات که ضبط شود البته فکر کنم همه اینها در تکرار مجدد سانسور شوند لااقل اینها را که من گفتم حتما یک فکر بحالش میکنند ولی بازهم مطمئنم…

 • ماشین تبلیغاتی مجاهدینیک الماس فریب دیگر

  یک الماس فریب دیگر

  سازمان مجاهدین که تا کنون همه این راهها را اشتباه انتخاب کرده است ؛برای این آخری یعنی کسب حمایت مردمی هم راههای خاص خودش را به کار میگیرد. راههایی که تاکنون به کار گرفته اند استفاده از تبلیغات و شرکتهای تبلیغاتی خارجی و داخلی برای…

 • ماشین تبلیغاتی مجاهدینهواداران نه چندان مجانی فرقه رجوی

  هواداران نه چندان مجانی فرقه رجوی

  .. همین تعداد کم بعدها قبول کردند وگفتند چه از این بهتر و شدند هوادار سرسخت مجاهدین و پاچه گیر سرسخت تر منتقدین، ما هم به هرکس گفتیم،از ما دلیل و مدرک میخواستند که البته بود و هست ولی بالاخره آفتاب آمد دلیل آفتاب. یکی…

 • مسعود رجویترسیم اوضاع به سیاق مسعود رجوی

  ترسیم اوضاع به سیاق مسعود رجوی

  هروقت اوضاع بر وقف مراد نبود ؛ مسعود رجوی نشست میگذاشت و با ترسیم چند تابلو و اشکال هندسی نشان میداد که اتفاقا بر خلاف آنچه که فکر میکنیم همه چیز حاکی از پیروزی است و علاوه بر این حتی اگر چنان هم باشد که…

 • اسیران اشرفکشتن یا به کشته دادن اسیران اشرف

  کشتن یا به کشته دادن اسیران اشرف

  عملا تنها راه مطرح شدن خود در صحنه سیاسی و بین المللی را خلاصه کردند به خوشخدمتی و مزدوری برای بیگانه و درخواست کمک از آنها و به کشتن دادن اعضایشان که حالا مصرف دیگری نداشتند.در مورد مزدوری و جاسوسی البته خدمات مجاهدین برای غرب…

 • اسیران اشرفبه مناسبت مرگ رضا شیر محمدی از اعضای مجاهدین

  به مناسبت مرگ رضا شیر محمدی از اعضای مجاهدین

  او که روزگاری افراد را برای انفجار در معابر عمومی از عراق به اهواز و آبادان گسیل میداشت و از رادیو برای آنها پیام میداد تا خشونت و ترور را در شهرهای ایران گسترش دهد ؛امروز درحضیض ذلت قلبش از طپش ایستاد، کاش زنده میماند…

 • اسیران اشرفپیام تبریک نوروز بهزاد علیشاهی به اسیران اشرف

  پیام تبریک نوروز بهزاد علیشاهی به اسیران اشرف

  نمیدانم با این عید تکراری این اجبارها و شعارها و آدمهای تکراری باید عید را به شما تبریک گفت یا نه ؛ اما من به شما تبریک میگویم هم عید را و هم هوشیاری شما در قبال مغز شویی مسئولان سازمان؛ که با این هوشیاری…

 • فرقه گرایی مجاهدینرهایی حق همه اعضاء مجاهدین است

  رهایی حق همه اعضاء مجاهدین است

  سه هزار نفر را در اشرف در اسارت نگاه داشته ؛ نه اینترنتی هست که کند باشد و نه خبری و اثری ؛ آنها را به زور وادار به اعتراف میکند و فیلم میگیرد؛ آنها را وادار میکند که به عزیزانشان فحاشی کنند ؛ آنها…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقمجاهدین و جرقه و جنگ

  مجاهدین و جرقه و جنگ

  مجاهدین خلق سازمانی است که همه این سالها نقش مخربی در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران بازی کرده است. آنها گفته اند و نشان داده اند که خمار و تشنه قدرت هستند و بس ؛ دفاع از خلق ؛ امپریالیسم ؛ جنگ ؛ صدام ؛…

دکمه بازگشت به بالا