نقض حقوق بشر

ستایش از روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

اردیبهشت ماه برابربا 8 می روزجهانی صلیب سرخ وهلال احمر ازراه رسید وهمچون گذشته درکشورهای مختلف جهان به امید گسترش صلح وآرامش وامنیت وآزادی انسانهای دربند ودرگیرجنگ وتروریست ارج گذاشته میشود.
جنگ ونابسامانی وتبعات خانمانسوز آن در ادوار گذشته تابحال همواره دل انسانهای صلح طلب را عمیقا به درد آورده وآنان را به راه چاره ای دراین خصوص واداشته است. انسانهای شجاع ودلیری درایجاد امنیت وصلح بشری با تمام هستی خود پیشقراول صحنه زیبا وشکوهمند بنیاد صلیب سرخ بودند که نام  "هانری دونان " تلالو ودرخشش بخصوص دارد وبرای جوامع بشری ماندگارمانده است.
" ژان هانری دونان " بعنوان یک تاجرجوان سوئیسی با مشاهده سربازان مجروح درمیدان جنگ دهکده سولفرینوواقع درشمال ایتالیا به حدود 150 سال پیش که بی هیچ مراقبتی رها شده بودند متاثرشد وضمن شرح مصائب جنگ خواستارتشکیل تشکل امدادی داوطلب بمنظورتسکین آلام آسیب دیدگان ازجنگ نابرابرشد.
حال تنها جای یک سوال باقی می ماند واینکه مدافعان وحقوق بگیران صلیب سرخ رد پای ژان هانری دونان را پیگیربوده اند یا خیر!؟ آیا درشرایطی که درعصرتکنولوژی تروریسم وآدمکشی واغفال ومغزشویی بیداد میکند ازجانب صلیب سرخ همتی مشاهده شده است یا خیر!؟
بیشک ما اعضای جداشده ازفرقه بدنام رجوی وخانواده های اعضای گرفتار در مافیای رجوی خواستاردخالت جدی وانسانی صلیب سرخ درامر رهایی عزیزانمان ازدست اهریمن صفتان رجوی هستیم ما با کنارگذاشتن هرگونه افکار و تمایل و دید سیاسی صرفا بدنبال یک امرانسانی وخیرخواهانه وحقوق بشری هستیم. ما میخواهیم که اعضای دربند لیبرتی وآلبانی بتوانند با اختیارخود با خانواده هایشان درتماس باشند وآینده خود را آنچنان که شایسته است رقم بزنند. خانواده های چشم انتظارفارغ ازهرگونه ملاحظات سیاسی ودرعین حال سیاست بازی فقط میخواهند عزیزانشان را ولو دقایقی بدور از کنترل مافیای رجوی ملاقات کنند. آیا این امربا مفاد صلیب سرخ ومنشورملل متحد منافات دارد!؟
ضمن ارج نهادن وگرامیداشت این روزعزیز و تبریک وتهنیت به مسولین صلیب سرخ خواسته ای نداریم الا اینکه با یک نگاه انسانی دردمان را حس کنید. به اقتضای جوهر وجودی وذاتی صلیب سرخ واهداف ارزشمند آن موجب شوید که ما خانواده های دردمند درپس سالیان دوری و بیخبری عزیزان دربند مان را درآغوش بفشاریم. بیش ازاین به تروریسم رجوی میدان و پروبال ندهید. تا زمانیکه دودش به چشمانتان نرفته و گرفتار تروریسم رجوی درقلب اروپا نشدید؛ به توصیه های بزرگانه ما گوش بدهید وازآن شر ابدی خلاصی یابید. بدانید که رجوی رفتنی است وفرزندان ما رهایی پیداخواهند کرد. آنوقت روسیاهی می ماند به شما داعیان کذایی حقوق بشر و آل رجوی تروریسم." والسلام
پوراحمد
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا