انجمن نجات خوزستان

تلاشی دیگر از خانواده های خوزستانی برای نجات عزیزان اسیرشان از فرقه تروریستی رجوی

روزشنبه مورخه 9 مرداد 95 و در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) تعدادی دیگر از خانواده های خوزستانی همگام با دیگر خانواده های اسیران دربند فرقه تروریستی رجوی  با استعانت ازآن امام بزرگوار به منظور تلاشی دیگر درجهت نجات عزیزان اسیرشان ازاین فرقه جهنمی مجددا برای حضور دراطراف کمپ لیبرتی به کشورعراق عزیمت کردند.

خانواده های خوزستانی اسیران دربند فرقه رجوی قبل ازسفر به عراق دردفتر انجمن نجات شعبه خوزستان حضوربه هم رسانده وضمن تشکر ازتلاش های انسانی انجمن نجات واعضای آن اظهارداشتند ما بعنوان خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی اعلام می کنیم که  برغم تمامی تشبثات،توطئه ولجن پراکنی های سرکردگان جنایتکاربازمانده ازفرقه رجوی درهرشرایطی ، چه رجوی زنده ویا مرده باشد ویا اگرهرروز شوی مسخره ای را درکشورهای اروپایی برپا کنند به چیزی کمترازآزادی عزیزانمان ازدست این جنایتکاران رضایت نخواهیم داد. این خانواده ها همچنین درمورد اعلام خبر مرگ رجوی گفتند البته خبرمرگ این جنایتکار اگر صحت داشته باشد برای همه ما خبرمسرت بخشی است اما ما بعنوان خانواده های رنجدیده ازظلم رجوی براین باوریم که درصورت صحت این خبراین بازمانده های شریک درجنایات او بخصوص مریم قجر و ترکی الفیصل هستند که می بایست بجای رجوی درمقابل تمامی جنایاتی که آنها طی سالیان درحق نه تنها ما بلکه تمامی مردم ایران روا داشتند پاسخگو ودرنهایت به کیفرمجازات خود برسند وراه گریزی ازآن نخواهند داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا